Gündem

Başvurular alınıyor. MBSTS sonuçları nerede kullanılır?

MBSTS Diyanet İşleri Başkanlığı personelini ilgilendiren en önemli sınavlardan birisidir. Yer değiştirme, kariyer basamaklarında yükselme gibi bir çok yerde MBSTS sonuçları kullanılıyor.

Eklenme : 25 Ocak 2022 Salı 13:07 - Güncelleme : 01 Ocak 0001 Pazartesi 00:00


ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı - 2022-DİB-MBSTS- 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 25 Ocak – 02 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

DİB- MBSTS nedir?

MBSTS Diyanet İşleri Başkanlığı personelini ilgilendiren en önemli sınavlardan birisidir. Yer değiştirme, kariyer basamaklarında yükselme, umre ve Hac'da görevlendirme, Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalar gibi bir çok yerde MBSTS sonuçları kullanılıyor.

MBSTS 2002 başvuru

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

DİB MBSTS'ye kimler girebilir?

Sınav başvuru kılavuzunda şu açıklama yer almaktadır: "Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları yararlarına olacaktır. Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi, Diyanet İşleri Başkanlığından edinilmelidir"

MBSTS sonuçlarının kullanılacağı yerlere aşağıda yer verdik. Bunlara bakınca Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmayan kişilerin başvurmaması gerekmektedir. Zira MBSTS sonuçları yer değiştirme, kariyer basamaklarında yükselme, görevlendirme gibi işlemlerde kullanılmaktadır.

MBSTS başvuru tarihi 2022

2022-DİB-MBSTS- 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 25 Ocak – 02 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

MBSTS sonuçlarının kullanılacağı yerler

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Madde 34 - (1) İl ve ilçe müftülüklerince ilan edilen boş cami kadrolarına yer değiştirme suretiyle atanmak için müracaat edeceklerde, cami gruplarına göre aranacak MBSTS taban puanı Başkanlıkça belirlenir.

Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
Madde 16 - (1) Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (KBYS), MBSTS sonuçlarına göre alımı yapılacak her bir unvan için ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar için Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavdan oluşur.
(2) Kariyer basamaklarında yükselme sınavına katılacaklar, sınavlara katıldıkları günlerde idari izinli sayılır.

Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik
Madde 8 - (1) Başkanlık, hac ve umre hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için yeteri kadar Başkanlık personelini görevlendirir. İhtisas gerektiren veya özel bilgi ve beceriye ihtiyaç duyulan konularda kamu kurum ve kuruluşlarından ve Vakıftan kurumların muvafakatı ile veya yapılacak sınav sonucunda başarılı olan serbest meslek sahiplerinden görevlendirme yapabilir.
(2) Hac ve umre hizmetlerinde din görevlisi olarak görevlendirilecekler, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) girenler arasından, Başkanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde seçilir.
(3) Başkanlık, hac ve umre için görevlendirilen personeli ihtiyaç halinde eğitime tabi tutar.
(4) Başkanlık, görevlendirilecek kişilerin seçimi için özel sınav yapabilir ve Komisyonca tespit edilecek sınav ücretini sınava girenlerden tahsil edebilir.
(5) Başkanlık, giriş - çıkış kapılarında ihtiyaç olması halinde, ilgili müftülüklerce yeteri kadar personel görevlendirilmesini sağlar. Bu görevliler hac ve umreye giden vatandaşların giriş-çıkış işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde yardımcı olurlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
Madde 18/A - (1) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalar şu esaslara göre yapılır:
a) Cami görevliliği münhal kadrolarına müracaat edenlerin naklen atamalarında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde; MBSTS puanının yüzde kırkı, EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde kırkı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde yirmisinden oluşan toplam puan esas alınır.
b) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atama yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan toplam en az 70 puan alınması esastır. Ancak EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu ile EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan ayrı ayrı en az 70 puan şartı aranmaz.
c) Cami görevliliği münhal kadrolarına, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan en yüksek puan alandan başlanarak atama yapılır. Bu puanın eşit olması halinde sırasıyla MBSTS puanı yüksek olana, görev yılı fazla olana, hafız olana ve öğrenim düzeyi yüksek olana öncelik verilir.
ç) (D) grubu camilerde bulunan münhal kadrolara tek müracaat olması halinde bu madde hükümlerine bağlı kalınmaksızın sadece MBSTS puanı esas alınarak naklen atama yapılabilir.

Kaynak : TT