Mahkeme Kararları

1
Kariyer mesleklerde yeterlik sınav tarihine ilişkin hüküm iptal edildi

Kariyer mesleklerde yeterlik sınav tarihine ilişkin hüküm iptal edildi

Sık sık rapor alma, iş akışını bozması halinde geçerli fesih nedenidir

Sık sık rapor alma, iş akışını bozması halinde geçerli fesih nedenidir

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu: Sosyal güvenlik hakkı temel insan hakkıdır

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu: Sosyal güvenlik hakkı temel insan hakkıdır

Yargıtay:  Sendika üyelik bilgisi kişisel veridir

Yargıtay: Sendika üyelik bilgisi kişisel veridir

Üniversite öğrencilerinin disiplin işlerine ilişkin çok sayıda hüküm iptal edildi

Üniversite öğrencilerinin disiplin işlerine ilişkin çok sayıda hüküm iptal edildi

Mecburi hizmeti sona ermeden ilişiği kesilen tabip subaylara ilişkin önemli karar

Mecburi hizmeti sona ermeden ilişiği kesilen tabip subaylara ilişkin önemli karar

PTT ve iştiraklerine personel alımına ilişkin hüküm iptal edildi

PTT ve iştiraklerine personel alımına ilişkin hüküm iptal edildi

4/B'li olarak atanan özelleştirme mağduru işçilere olumsuz karar

4/B'li olarak atanan özelleştirme mağduru işçilere olumsuz karar

İşçiyi haksız olarak işten çıkartan kamu kurumlarına 'rücu' edilebilecek

İşçiyi haksız olarak işten çıkartan kamu kurumlarına 'rücu' edilebilecek

İşçi kadrolarına geçirlen taşerondan 'feragatname alınması' hukuka aykırıdır

İşçi kadrolarına geçirlen taşerondan 'feragatname alınması' hukuka aykırıdır

Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısına ilişkin iptal kararı

Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısına ilişkin iptal kararı

TÜİK Teşkilat Kararnamesindeki bazı hükümler iptal edildi

TÜİK Teşkilat Kararnamesindeki bazı hükümler iptal edildi

Hülle boşanma ile emekli aylığı alanlara icra takibi Anayasa'ya uygun bulundu

Hülle boşanma ile emekli aylığı alanlara icra takibi Anayasa'ya uygun bulundu

'Evimin içini göstermem' diyerek online sınava girmedi, kaybetti

'Evimin içini göstermem' diyerek online sınava girmedi, kaybetti

Sendika, üniversite bünyesinde hukuk fakültesi kurulmasına dava açabilir mi?

Sendika, üniversite bünyesinde hukuk fakültesi kurulmasına dava açabilir mi?

FETÖ/PYD gerekçesi ile memuriyetten çıkarılacakların son savunma alınmalıdır

FETÖ/PYD gerekçesi ile memuriyetten çıkarılacakların son savunma alınmalıdır

Avukatlık ücret tarifelerine sınırlama getirilmesi Anayasaya uygun bulundu

Avukatlık ücret tarifelerine sınırlama getirilmesi Anayasaya uygun bulundu

Memurların istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmesi Anayasaya uygun bulundu

Memurların istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmesi Anayasaya uygun bulundu

İzinsiz yapıların derhal yıktırılması Anayasaya aykırı bulundu

İzinsiz yapıların derhal yıktırılması Anayasaya aykırı bulundu

İçişleri Bakanı'nın derneklere kayyum atama yetkisi iptal edildi

İçişleri Bakanı'nın derneklere kayyum atama yetkisi iptal edildi

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanununda yer alan iki hüküm iptal edildi

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanununda yer alan iki hüküm iptal edildi

Askeri personelin terfilerine ilişkin önemli iptal kararı

Askeri personelin terfilerine ilişkin önemli iptal kararı

Belediye sözleşmelilerinin kadroya geçirilmesi Anayasaya uygun bulundu

Belediye sözleşmelilerinin kadroya geçirilmesi Anayasaya uygun bulundu

Defterdarlık uzmanlarının denetim yetkisinin alınması hukuka uygun bulundu

Defterdarlık uzmanlarının denetim yetkisinin alınması hukuka uygun bulundu