Altın Gram 1.312,75 %0.73 Bitcoin 27.186,01 %0.02
,

AYM, 'üyeliği' iptal etti ama liste şeklindeki ihracı hukuka uygun buldu

Anayasa Mahkemesinin 7086 sayılı Kanunla yapılan ihraçlara dair kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

AYM, 'üyeliği' iptal etti ama liste şeklindeki ihracı hukuka uygun buldu

Ana muhalefet partisi CHP, 7086 sayılı Kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Kanunun 1. maddesiyle, kamu personeline ilişkin ihraçları ele almaktaydı. 3. maddesi ise emekli emniyet personeline yönelik bazı tedbirleri içeriyordu.

AYM, Kanun 1. maddesinde yer alan "...üyeliği, mensubiyeti veya..." ibaresinin iptaline karar verdi. AYM, haklarında kesin mahkumiyet hükmü olmadan verilen kararın kişilerin suçlu sayılmasına neden olabileceği gerekçesiyle masumiyet karinesinin ihlal edildiğini belirtmiştir.

Ancak Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz'da ortaya çıkan olağanüstü durumdan dolayı uygulamaya konan liste bazlı ihraç tedbirinin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiştir. Kararın bu bölümü önemlidir. Liste şeklindeki ihraç iptal edilmediği için ihraçlar Anayasa'ya uygun bulunmuştur.

Gazetememur.com olarak kararın 2. maddesi üzerinde yaptığımız incelemede, Anayasa Mahkemesi;
- kamu görevinden çıkarılan kişilerin özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı veya çalışanaı olmayacağı şeklindeki düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bulmuştur.
- ihraç edilen kişilerin pasaportlarının iptal edileceğine yönelik
kanun hükmü iptal edilmiştir.
- ihraç edilenlerin uhdelerindeki büyükelçi, vali gibi unvanlar ile müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını kullanamayacaklarına dair düzenleme Anayasa'ya uygun bulunmuştur.

Kanunun 3. madesine yönelik incelememizde, emekli polislerin rütbelerinin alınacağı ve kimliklerinin iptal edileceği yönündeki kanun Anayasa'ya aykırı bulunmamıştır.
İhraç edilen polislerin bir daha kamu görevine alınmayacakları yönündeki düzenleme Anayasa'ya aykırı bulunmamıştır.

Kararın için tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220126-7.pdf

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler