,

Doçentlikte kabul edilmeyecek makaleler açıklandı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergileri yağmacı ve şaibeli dergi olarak adlandırdı. Başkanlık, bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvurularında (beyannamede) kullanılamayacağını belirtti.

Doçentlikte kabul edilmeyecek makaleler açıklandı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın açıklaması şu şekildedir:

DUYURU
(25 Ocak 2022)
Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı karar aşağıdaki gibidir.

• Yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler:

- WEB of Science'de Q1, Q2, Q3 sınıfında yer alan dergiler (Editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep eden veya etmeyen),
- WEB of Science'de Q4 sınıfında yer alıp editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ücret talep etmeyen dergiler,
- WEB of Science'de Q4 sınıfında yer alıp editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep etmekle birlikte sadece ilgili bilim alanı mensuplarının üye olabildiği bir branş derneğinin, üniversitenin, enstitünün veya bilimsel bir kurumun yayın organı olan ve 2010 yılı öncesinden itibaren basılmakta/yayınlanmakta olup abone usulü olarak çalışan ulusal/uluslararası dergiler,

• Yağmacı/Şaibeli dergiler:

Yukarıdaki kriterlere uymayan Q4 dergiler

Yükseköğretim Kurulu'nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere; makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (yağmacı / şaibeli dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvurularında (beyannamede) kullanılamaz.

Bu karar Doçentlik Yönetmeliği'nin ilgili maddesi uyarınca 2022 Mart başvuru döneminden başlamak üzere uygulanacaktır.
İlgililere Duyurulur
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler