,
#İş İlanları #KPSS #Sözleşmeli personel

Sakarya Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'» Ek 2‘lncl maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Sakarya Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel Alacak

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2023-1)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'» Ek 2‘lncl maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

657 saydı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşanak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştaması Kanunu uyarınca yaptaılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2022 KPSS Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93, Lise ve Dengi mezunları için KPSS/P94 puanına sahip olmak.

Tüm adayların görevini yapmasaıda akil, fiziki bir engeli bulunmamak.

BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

2.1. Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi

03.04.2023

Başvuru Başlangıç Tarihi

03.04.2023

Son Başvuru Tarihi

17.04.2023

Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi

9.05.2023

Başvuru Sonuçlarına İtiraz Tarihi

09.0S.2023-11.0S.2023

Nihai Liste Açıklama Tarihi

12.0S.2023

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https://llan.sakarya.edu.tr/

  1.  Başvuru Adresi ve iletişim Bilgileri (Başvurular şahsen yapılacaktır.)

 • Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Personel Dairesi Başkanlığı Yurtlar A2 Blok 1. Kat Sözleşmeli Personel ve Sürekli işçi Servisinde 09.00-17.00 saatleri arasmda başvurular kabul edilecektir.

 • Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (264) 295 7467, 0(264) 295 4031, 0 (264) 295 4029 telefon numarası, sozperlscl®sakarya.cdu.tr İletişim hattmdan yardım alabilecektir.

3. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 

İLAN NO

POZİSYON ADI/ CİNSİYET

ÖĞRENİM

KPSS PUAN TÜRÜ

ADET

ARANILAN ŞARTLAR

2023-1

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Lisans

KPSS/P3

3

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlarının Muhasebe ve Flnans Yönetimi, İşletme-Muhasebe, Finansal Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe-Vergi Lisans programlarının birinden mezun olmak.

 • Alanında En az 2 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

2023-2

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Lisans

KPSS/P3

2

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlarının Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi Lisans programının birinden mezun olmak.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle İlişiği bulunmamak.

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Arapça, İngilizce veya Fransızca dillerinin birinden en az 60 puan veya eşdeğerilği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

2023-3

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Lisans

KPSS/P3

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlarının Türkçe Öğretmenliği Lisans programından mezun olmak.

 • Lisans eğitiminden sonra alanında en az 1 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek.

 • Eğitim ve Öğretim Koçluğu Eğitim Sertifikasına sahip olmak.

 • Değerler Eğitimi Eğitmenliği Sertifikasına sahip olmak.

 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi sertifikasına sahip olmak.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • Türkçe Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 'ndeki hizmetleri yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.

2023-4

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Lisans

KPSS/P3

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlannın İşletme bölümünden mezun olmak.

 • Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak.

 • Uzlaştırman Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

 • Temel İşaret Dili Eğitim Sertifikasına sahip olmak.

 • Kamuda En az S yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek .

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

2023-5

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Lisans

KPSS/P3

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlarının Mimarlık Lisans programından mezun olmak.

 • Revit veya 3D Max programlarının yetkili kuruluşlarından sertifikaya sahip olmak.

 • AutoCAD programını iyi derecede kullanabilmek.

 • Photoshop veya Corel Draw programını iyi derecede kullanabilmek.

 • Office programlarını İyi derecede kullanabilmek

 • Alanında En az 5 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığındaki hizmetleri yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.

2023-6

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Lisans

KPSS/P3

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlarının İstatistik, İstatistik ve Yöneylem Araştırması, İstatistik-Ekonometri, İstatistik-Ekonometri ve Planlama, Ekonometri ve İstatistik, Matematik ve İstatistik, İstatistik-Matematlk, İstatistik ve Maliye, Maliye ve İstatistik, İstatistik ve Siyasi İlimler, İstatistik ve Sosyal Siyaset veya Matematik, Finansal Matematik, Matematik-Astronomi, Uygulamalı Matematik, Yüksek Matematik-Tasarı Geometri-Perspektif programlarından mezun olmak.

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğeriiği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi İtibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

2023-7

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Lisans

KPSS/P3

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlannın Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışma-Hizmet, Sosyal Çalışma-Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmetler, Sosyal Politika, Sosyal Politika ve Çalışma Yönetimi mezun olmak.

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğeriiği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • Uluslararası Öğrenci Ofisindeki hizmetleri yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.

2023-8

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Lisans

KPSS/P3

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlannın İşletme bölümü mezunu olmak.

 • Ön Muhasebe Alanında En az 10 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

2023-9

Büro Personeli (Erkek)

Ön Lisans

KPSS/P93

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlannın Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim ve Halkla ilişkiler Ön lisans mezun olmak.

 • Alanında En az 2 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü Be belgelendirmek.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi İtibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

2023-10

Büro Personeli (Kadın)

Ön Lisans

KPSS/P93

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlannın Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim ve Halkla İlişkiler Ön lisans mezun olmak.

 • Alanında En az 2 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü le belgelendirmek.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

2023-11

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Ön Lisans

KPSS/P93

2

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi, önlisans programlarından birinden mezun olmak.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi İtibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

2023-12

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Ön Lisans

KPSS/P3

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Adalet, Hukuk, Noterlik, Adalet MYO önlisans programından mezun olmak.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • Adalet Meslek Yüksekokulundaki hizmetlerini yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.

 

2023-13

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Ön Lisans

KPSS/P93

4

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak

 • Yükseköğretim programlarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, işletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları, Muhasebe Finansman Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 • Alanında En az 2 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ie belgelendirmek.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle İlişiği bulunmamak

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak

2023-14

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) (Erkek/Kadın)

Ön Lisans

KPSS/P93

2

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans programından mezun olmak.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak

2023-15

Tekniker (Erkek)

ön Lisans

KPSS/P93

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlarının Elektrik- Elektrik Teknolojisi- Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı,-Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım- Endüstriyel Elektrik programlarından mezun olmak.

 • AutoCAD programının yetkili kuruluşlarından sertifikaya sahip olmak.

 • Office programlarını İyi derecede kullanıyor olmak.

 • Alanında En az 3 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ie belgelendirmek.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

2023-16

Teknisyen (Erkek/Kadın)

Ön Lisans

KPSS/P93

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlarının Mimari Restorasyon, İç Mekan Koruma ve Yenileme, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Bina Koruma ve Yenileme ön lisans programından mezun olmak.

 • AutoCAD programının yetkili kuruluşlanndan sertifikaya sahip olmak.

 • Photoshop veya Corel Draw programını iyi derecede kullanabilmek.

 • Office programlarını iyi derecede kullanıyor olmak.

 • Alanında En az 5 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ie belgelendirmek.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

2023-17

Teknisyen (Erkek)

Ön Lisans

KPSS/P93

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlarının Makine, İş Makineleri, Makine Metep, Makine Teknisyenliği, Makine Yağlan ve Yağlama Teknolojisi, Talaşlı Üretim, Talaşsız Şekillendirme, Termik Santral Makineleri, Tesviye programlarından mezun olmak.

 • AutoCAD programının yetkili kuruluşlarından sertifikaya sahip olmak.

 • Office programlarını iyi derecede kullanıyor olmak.

 • Alanında En az 3 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü 8e belgelendirmek.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi itibari İle 35 yaşını doldurmamış olmak.

2023-18

Teknisyen (Erkek/Kadın)

Ön Lisans

KPSS/P3

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlarının Grafik Tasarımı, Grafik, Grafik ve Reklamcılık, Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi programlarından mezun olmak.

 • Photoshop veya Corel Draw programını iyi derecede kullanabilmek.

 • Office programlarını iyi derecede kullanıyor olmak.

 • Alanında En az 5 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü 8e belgelendirmek.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak

2023-19

Teknisyen (Erkek)

Lise ve Dengi

KPSS/P94

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak.

 • Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektrikçilik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı veya Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgi işlem, Bilişim Teknolojileri alanlarının birinden mezun olmak.

 • Alanında En az 2 yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü Be belgelendirmek.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak

 

2023-20

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

Ön Lisans

KPSS/P93

3

 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayıh Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 10. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans Programından Mezun Olmak.

 • Askerliğini yapmış olmak.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • 170 cm'den kısa olmamak.

 • Belgelendirmek kaydıyia beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

 • İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde İç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalıştırılacaklardır.

2023-21

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

Ön Lisans

KPSS/P93

2

 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 10. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans Programından Mezun Olmak.

 • Askerliğini yapmış olmak.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • A2 Motosiklet Sürücü Belgesine sahip olmak.

 • 170 cm'den kısa olmamak.

 • İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar İçin ise İbraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalıştırılacaklardır.

2023-22

Destek Personeli (Erkek)

Lise ve Dengi

KPSS/P94

8

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak.

 • Orta Öğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Hijyen Sertifikası sahibi olmak

 • Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

 • Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.

 • Destek Personeli, gerektiğinde Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalıştırılacaklardır.

2023-23

Destek Personeli (Kadın)

Lise ve Dengi

KPSS/P94

5

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak.

 • Orta Öğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak.

 • Hijyen Sertifikası sahibi olmak.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

 • Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.

 • Destek Personeli, gerektiğinde Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalıştırılacaklardır.

2023-24

Destek Personeli (Erkek)

Ön Lisans

KPSS/P93

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlarının Ön lisans programından mezun olmak.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 • İleri Sürüş Teknikleri Eğitim Sertifikasına sahip olmak.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

 • Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.

 • Destek Personeli, gerektiğinde Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalıştırılacaklardır.

2023-25

Destek Personeli (Erkek)

Ön Lisans

KPSS/P93

1

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55 puan almış olmak.

 • Yükseköğretim programlarının Ön lisans programından mezun olmak.

 • Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 • İleri Sürüş Teknikleri Eğitim Sertifikasına sahip olmak.

 • Son başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

 • Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere görevlendirilecektir.

 • Destek Personeli, gerektiğinde Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalıştırılacaklardır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

Başvuru Formu,

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Özgeçmiş,

2022 KPSS Sonuç Belgesi,

Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4 Adet Fotoğraf,

Adli Sicil Belgesi ( e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Sertifika istenen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

Tecrübe istenen pozisyonlar için SGK hizmet dökümü,

Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

Güvenlik personeli için beden kitle endeksi (Resmi veya Özel sağlık kuruluşlarından / merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

Güvenlik personeli 2023-21 İlanı için A2 sınıfı sürücü belgesi,

Destek personeli 2023-24 ilanı için B sınıfı sürücü belgesi,

Destek personeli 2023-25 ilanı için E snıfı sürücü belgesi,

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlannın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna İlişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalıştırılacaklardır.

Destek Personeli, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalıştırılacaklardır.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Sözleşmeli Personel Çahştınlmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylann başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

KPSS* de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar İle bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler