,

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.
    1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
    • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
    • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
    • 2020 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanına sahip olmak.
    • Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.
    2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İlan Yayım Tarihi

06 Temmuz 2022

Başvuru Başlangıç Tarihi

06 Temmuz 2022

Son Başvuru Tarihi

27 Temmuz 2022 (Mesai Bitimi)

İlan Sonuç Tarihi

29 Temmuz 2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https://ilan.subu.edu.tr veya https://personel.subu.edu.tr/

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (posta veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir). Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.
İlan süreci ile ilgili tüm duyurular https://ilan.subu.edu.tr - https://personel.subu.edu.tr adreslerinden yapılacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Şahsen başvuru yapacak olan adaylar “SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ESENTEPE KAMPÜSÜ T2 BLOK REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ESENTEPE / SAKARYA” adresine evraklarını teslim edebilirler. Başvuru süreciyle ilgili irtibat bilgileri: 0 (264) 616 01 34 - 0 (264) 616 01 37
    3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
    • Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
    • Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
    • 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
    • 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
    • Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
    • Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri (06/07/2022 - 27/07/2022 ) içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
    • Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı belge alan kişiler çalıştıkları süreyi SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek zorundadır.
    • Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
    • Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
    • Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
    • Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
    4. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

İLAN

NO

ÖĞRENİM

DURUMU

UNVANI

ADET

PUAN

TÜRÜ

ARANILAN ŞARTLAR

SP2022-

16

Lisans

Mühendis (Erkek)

1

KPSS P3

(En az 55

Puan)

 • Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. - C,C++, Java, yazılım dillerinde ve Robot Teknolojileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

 • Yazılım projelerinde analiz çıkarma konusunda tecrübe sahibi olmak.

 • Alanında en az 3(üç) yıl iş deneyimine sahip olmak.

 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

 • Başvurunun son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

 • Üniversitemizin Rektörlük ve Bağlı Birimlerinde çalıştırılacaktır.

SP2022-

17

Lisans

Mühendis (Erkek)

1

KPSS P3

(En az 55

Puan)

 • Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak.

 • C#, MSSQL, C++,SQL yazılım dillerinde çalışmalar yapmış olmak. - Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

 • Başvurunun son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

 • Üniversitemizin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında çalıştırılacaktır.

SP2022-

18

Ön Lisans

Teknisyen (Erkek)

1

KPSS P93 (En az 65 Puan)

 • Yapı Ressamlığı veya Mimari Restorasyon ön lisans mezunu olmak. - Autocad, Microsoft Office, Lumion ve Sketch Up program sertifikalarına sahip olmak.

 • Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

 • Başvurunun son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

 • Üniversitemizin Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığında çalıştırılacaktır.

SP2022-

19

Ön Lisans

Teknisyen (Erkek)

1

KPSS P93 (En az 65 Puan)

- Gıda Teknolojisi veya Laboratuvar Teknolojisi ön lisans mezunu olmak. - Süt Ürünleri İşleme konusunda iş tecrübesine sahip olmak.

 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

 • Başvurunun son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

 • Üniversitemizin Pamukova Meslek Yüksekokulunda çalıştırılacaktır.

    5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
    • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
    • Daha önce kamu kurumlarında Sözleşmeli olarak çalışmış adaylar için, “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
    • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
    • İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
    • Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
    • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
    • Taban puanın üzerindeki tüm adaylar yedek sıralamaya dahil edilecek olup, yerleştirme en yüksek puandan başlanarak yapılacaktır.
    • Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır.
    • Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
    • KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
    • Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
    • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.
    • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İlişkili Haberler

Manşetler