,
#İş İlanları #KPSS

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b)fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLE ŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
    • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
    • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak
    • 2022 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, 2022 KPSS sınavından ön lisans
    • Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.

 2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

    2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
İlan Yayım Tarihi 13 Mart 2023
Başvuru Başlangıç Tarihi 13 Mart 2023
Son Başvuru Tarihi 27 Mart 2023 (Mesai Bitimi)
Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi 28 Mart 2023
Başvuru Sonuçlarına İtiraz Tarihi 28 - 30 Mart 2023 (Mesai Bitimi)
Nihai Liste Açıklama Tarihi 31 Mart 2023 (Mesai Bitimi)

    3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
    • Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
    • Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
    • 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
    • 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
    • Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
    • Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri (13-27 Mart 2023) içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
    • Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı belge alan kişiler çalıştıkları süreyi SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek zorundadır.
    • Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
    • Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
    • Nüfus Kayıt Örneği, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
    • Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
    • SP2023-01- SP2023-02 nolu kadrolara başvuranlar için Avukatlık Ruhsatnamesi.

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (posta veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir). Üniversitemiz, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.

Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar “SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ESENTEPE KAMPÜSÜ T2 BLOK REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ESENTEPE / SAKARYA” adresine evraklarını teslim edebilirler. Başvuru süreciyle ilgili irtibat bilgileri: 0 264  616 01 37 - 0 (264) 616 01 42 - 0 (264) 616 01 43

 

 

İLAN NO

ÖĞRENİM DURUMU

UNVAN

ADET

PUAN TÜRÜ

ARANILAN ŞARTLAR

SP2023-01

Lisans

Avukat

1

KPSS P3 (En az 75 Puan)

 • Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.

 • Başvuru tarihi itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

 • Barodan alınacak faaliyet belgesi veya SGK dökümü ile belgelemek kaydıyla Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az 1 (bir) yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak.

 • Arabuluculuk sınavından başarılı olmak (Başarılı olduğuna ilişkin durumu sınav sonuç belgesi ile belgelendirmek).

 • Başvuru yapacak erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

 • Başvurunun son günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

SP2023-02

Lisans

Avukat

1

KPSS P3 (En az 75 Puan)

 • Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.

 • Başvuru tarihi itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

 • Barodan alınacak faaliyet belgesi veya SGK dökümü ile belgelemek kaydıyla Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az 1 (bir) yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak.

 • Uygulamalı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

 • Başvuru yapacak erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

 • Başvurunun son günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

SP2023-03

Ön Lisans

Tekniker

1

KPSS P93 (En az 75 Puan)

 • Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ön lisans programlarının herhangi birinden mezunu olmak.

 • PHP, Python yazılım dilleri ile Angular Framework sertifikalarına sahip olmak.

 • Belgelemek kaydıyla; SQL, MySQL, PostgreSQL ve MongoDB veritabanlarıyla ilgili çalışma yapmış olmak.

 • Başvurunun son günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

 • Üniversitemizin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında çalıştırılacaktır.

SP2023-04

Ön Lisans

Tekniker

1

KPSS P93 (En az 65 Puan)

 • Yapı Ressamlığı veya Mimari Restorasyon ön lisans mezunu olmak.

 • Autocad, Microsoft Office, Lumion ve Sketch Up program sertifikalarına sahip olmak.

 • SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

 • Başvuru yapacak erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

 • Başvurunun son günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • Üniversitemizin Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığında çalıştırılacaktır.

SP2023-05

Ön Lisans

Tekniker

1

KPSS P93 (En az 65 Puan)

 • Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

 • SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

 • Belgelemek kaydıyla web tasarımı, katalog tasarımı veya dergi tasarımı çalışmalarından herhangi birini yapmış olmak.

 • Başvuru yapacak erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

 • Başvurunun son günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • Üniversitemizin İletişim Koordinatörlüğü biriminde tasarımcı olarak görev yapacaktır.

 
5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
    • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
    • Daha önce kamu kurumlarında Sözleşmeli olarak çalışmış adaylar için, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
    • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
    • İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
    • Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 
6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
    • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
    • Taban puanın üzerindeki tüm adaylar yedek sıralamaya dahil edilecek olup, yerleştirme en yüksek puandan başlanarak yapılacaktır.
    • Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır.
    • Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
    • KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
    • Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar sebebiyle değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
    • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir.
Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.
    • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Facebook hesabı için tıklayınız.

İnstagram hesabı için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler