,

Memur Öğretmenler seslerinin duyulmasını istiyor!

Öğretmenlik diplomasına haiz olmakla birlikte farklı unvanlarda çalışan Devlet memurları öğretmen kadrolarına geçirilmeleri için yoğun çaba sarf ediyor. Belirli bir tarihe kadar MEB kamu kurum ve kuruşlarında bu şekilde çalışanlar arasından da alım yapıyordu.

Memur Öğretmenler seslerinin duyulmasını istiyor!

MEMUR ÖĞRETMENLER ÇÖZÜM BEKLİYOR!

“Süreç tasarruf süreciyse biz de elimizi taşın altına koyarız, bu uğurda kadromuzdan bile vazgeçmekten çekinmeyiz, sınıflarda ücretli öğretmenler olacağına bizi sözleşmeli atayın. Yönetmelik maddesi ile mağdur edilen memur öğretmenler, yapılacak basit bir değişiklik ile atama sürecinde kendilerine ayrılan sadece Yüzde 3’lük dilimin kendilerine verilmesini istiyor. Yapılacak bu yönetmelik değişikliği tüm mağduriyetlerin düzeleceğini ifade ederken alınacak bu kararın süreç içerisinde yaklaşık 50 bin öğretmenin heyecanlanmasına sebep olacağını da biliniyor. ” 

Farklı kurumlarda farklı görevler altında çalışan yaklaşık 50 bin Memur Öğretmen, tasarruf döneminde çözüm arıyor.  Milli Eğitim Bakanlığının 2012-2015 yılında yaptığı 657. Sayılı DMK’na aykırı yönetmelik, yaklaşık 10 yıldır mağdur şekilde atanmayı bekleyen memur öğretmenleri yeni çözümler aramaya itiyor. Yıllardır gerek mecliste gerekse de siyasi görüşmeler ile bir türlü sonuç alamayan memur öğretmenler, seslerini duyurmak için birçok alanda çabalıyor.

MADEM TASARRUF DÖNEMİNDEYİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN YERİNE BİZLERİ SÖZLEŞMELİ ATAYIN!

Siyasi ve bürokrat kişilerin kendilerine sürekli tüm sorunun, sahip oldukları kadroları olduğunun ifade edildiğini söyleyen memur öğretmenler; “Süreç tasarruf süreciyse biz de elimizi taşın altına koyarız, bu uğurda kadromuzdan bile vazgeçmekten çekinmeyiz, sınıflarda ücretli öğretmenler olacağına bizi sözleşmeli atayın”, diyorlar. Artık bizlere ifade edildiği gibi biz de sözleşmeli atama istiyor, atanırsak seve seve acil ihtiyaç bölgelerine gideriz, diye de belirtiyorlar.

ÇÖZÜM ÇOK BASİT: %3 KONTENJAN EN AZ 50 BİN MEMUR ÖĞRETMENİ HAYATA BAĞLAR.

657 sayılı DMK’nun 49-50-68-71-72 ve 74. Maddeleri; “Memurların bu kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.” diye belirtirken Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2020/109 sayılı kararında;  “Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olduğu ve hizmetinden en verimli şekilde yararlanılacak durumda çalıştırılmalarının kamu yararına daha uygun olduğu gibi, davacıların öğrenim ve eğitim durumlarına uygun olan kurumda ve pozisyonda çalışmalarının maddi ve manevi varlıklarının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı ve bu suretle kamu hizmetinden beklenen yararın artacağında da kuşku bulunmamaktadır.” diyerek memur öğretmenlerin kadroya alınma gerekliliğini vurguluyor.

2018 yılında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi; “Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı…” ndan bahsederken 2021 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde ise “Kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması”, “... Kamu hizmetleri, bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi…” ve “mevcut personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacak, bu personel hizmet standartlarına uygun ve dengeli bir şekilde görevlendirilecek” diyerek de memur öğretmenlerin atanma konusundaki haklılık payına ortaya çıkarıyor.

Tüm bu kanuni hak ve yakın zamanlı tasarruf genelgelerine rağmen geçmişte yapılan bir yönetmelik yanlışından yıllardır bir türlü dönülemiyor. Yönetmelik maddesi ile mağdur edilen memur öğretmenler, yapılacak basit bir değişiklik ile atama sürecinde kendilerine ayrılan sadece Yüzde 3’lük dilimin kendilerine verilmesini istiyor. Yapılacak bu yönetmelik değişikliği tüm mağduriyetlerin düzeleceğini ifade ederken alınacak bu kararın süreç içerisinde yaklaşık 50 bin öğretmenin heyecanlanmasına sebep olacağını da biliniyor.

Açılacak bu kapı sayesinde, “biz de elimizi taşın altına koymak istiyoruz”, diye belirten Memur Öğretmenler, şu şartlarda atamayı kabul ettiklerini beyan ediyorlar:
• 657. Sayılı D.M.K Kamu kadrosundan feragat ederek sözleşmeli öğretmenliğe atanmak,
• 3+1 yıl sözleşmeli öğretmenlik şartlarını kabul ederek acil ihtiyaç bölgelerine gitmek,
• Genel atama kontenjanının sadece yüzde 3’lük (Örn: 20 bin de 600 kişi) kısmını talep etmek,
• Sağlık durumu, aile durumu mazeretinden feragat ederek öğretmenliği ne kadar çok sevdiğini göstermek/anlatmak istemektedir.

BİLGİ, TALEP VE ÖNERİ DOSYASI 2023

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı -Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Kriterlerine Göre Öğretmen Olan Memurlardan, İsteyenlerin Kadrolarının EÖH Sınıfında MEB'e Aktarılması

Bilgi Notu

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler