,

Silah taşıma izin belgesi alabilecek kamu görevlilerinin kapsamı genişletildi

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin kapsamı genişletildi.

Silah taşıma izin belgesi alabilecek kamu görevlilerinin kapsamı genişletildi

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre müstafi subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar da silah taşıma izin belgesi alabilecek kişiler arasında yer aldı.

Büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların genel müdürleri ve bu görevlerde bulunmuş olanlar ile Milli Savunma Üniversitesi rektör ve rektör yardımcıları MSB ımerkez teşkilatında görev yapan genel müdür yardımcıları, müstakil daire başkanları ile daire başkanları da silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri kapsamına alındı.

Resmi Gazete'deki düzenleme için tıklayınız

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler