Memurlar

SGK Personeline Saat Başına 27 TL Fazla Çalışma Ücreti Verilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Karar bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı

Eklenme : 10 Ocak 2023 Salı 05:35 - Güncelleme : 10 Ocak 2023 Salı 08:12


EYT dolayısıyla fazla mesai yapacak SGK personeline fazla çalışma ücreti verilecek. Buna ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Buna göre saat başı ücreti 27 Tl olacak

Fazla çalışma ücreti, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatının 657 sayılı Kanuna tabi personeline ödenecek.

Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati geçemeyecek.

Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanacak.

Fazla çalışma uygulaması, 1/1/2023-30/6/2023 tarihleri arasında uygulanacak

İşte 10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan SGK personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine dair karar

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6653

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

9/1/2023 TARİHLİ VE 6653 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar; 1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılması öngörülen işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatının 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

SGK personeline fazla çalışma ödeme usul ve esasları

MADDE 3- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatının 657 sayılı Kanuna tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenir.

(2)  Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(3) Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati geçemez.

(4) Fazla çalışmanın her bir saati için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) Cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (5,40 TL) beş katı esas alınır.

(5) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.

(6) Bu Karar hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alan personele, diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

(7)  Bu Karar hükümleri, 1/1/2023-30/6/2023 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca GAZETEMEMUR.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Facebook hesabı için tıklayınız.

İnstagram hesabı için tıklayınız.

Kaynak : Resmi Gazete