,
#Memur

Milli Savunmada sivil memurların yer değişikliğinde tarih değişikliği

Millî Savunma Bakanlığı ve askeri kurumlarda çalışan sivil memurların yer değiştirme işlemleri Temmuz ayının sonuna kadar tamamlanacak

Milli Savunmada sivil memurların yer değişikliğinde tarih değişikliği

Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünde çalışan memurları kapsayan atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Daha önce yer eğişikliği suretiyle atamaların Haziran - Eylül aylarını kapsayan dönemde yapılması hükme bağlanmıştı.

8 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre yer değiştirme işlemlerinde hazırlık işlemleri Nisan ayında başlayacak ve Temmuz ayının sonuna kadar tamamlanacak

İşte 8 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Genel Müdürlük: Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Yer değiştirme suretiyle atama dönemi hazırlıkları 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddelerde yer verilen nedenler hariç olmak üzere, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanma dâhil, her yıl Nisan ayında başlar.

(2) Yer değişikliği suretiyle atanma talepleri, her yıl Mayıs ayının ikinci haftasına kadar talebi olan personelin sıralı amirleri vasıtasıyla bağlı bulundukları kurum/birim amirliklerine gönderilir.

(3) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar tarafından alınan talepler en geç Mayıs ayının sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Yer değişikliği talebinde bulunan personelin talepleri Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir ve atamaya yetkili amirin onayına sunulur.

(5) Atamalar en geç Temmuz ayının sonuna kadar yayımlanır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

8. maddenin eski hali şu şekilde:

Madde 8 - (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar 9, 10 ve 11 inci maddelerde yer verilen nedenler hariç olmak üzere karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanma dahil, her yıl Haziran - Eylül aylarını kapsayan dönemde yapılır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler