Altın Gram 1.312,74 %0.73 Bitcoin 27.150,01 %0.9
,

Evini taşımayan memura yolluk ödenir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, memuriyet mahalli dışında bir yere atanan memura evini taşımadığı gerekçesiyle harcırah ödenememesi için taşınmadığının ispatlanması gerektiğini belirtti.

Evini taşımayan memura yolluk ödenir mi?

Giresun ili Tirebolu ilçesinde yaşayan bir öğretmen Çanakçı ilçesine atandığı gerekçesiyle harcırah talep etmiş ancak evini taşımadığı gerekçesiyle harcırah verilmemiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu evini taşıyan veya taşımayan memurların sorularına ilişkin önemli bir karar vermiştir. KDK, evin taşınmadığının tüm şüphelerden uzak bir şekilde ispatlanması aksi halde harcıraj ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Olayda, Valilik sadece taşınıldığı ifade edilen evde memur adına su ve elektrik aboneliği bulunmadığı gerekçesine dayanmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu, evin taşınmadığına dair bir şüphe varsa bunun Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin “Beyanda şüphe” başlıklı 29 uncu maddesinde yer alan, “(1) Beyan edilen adres değişiklikleri hakkında şüpheye düşülmesi veya aynı yerleşim yerinin farklı hane halkından olanların beyanlarının tespitihalinde, mülki idari amirinin yazılı emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruşturma ve inceleme yapılarak sonucu nüfus müdürlüğüne bildirilir.” hükmü gereğince kolluk makamlarınca soruşturulması gerektiğina dikkat çekmiştir. Bu şekilde bir tespit bulunmadığı sürece memurun gösterdiği adres değişikliğinin doğru olarak kabul edilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Memuriyet mahalli ne demektir?

6245 sayılı Kanunun 3/g bendinde Memuriyet mahalli şu şekilde tanımlanmıştır.

"Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyük şehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.”

Bu tanıma göre memurun asıl görevli olduğu yer ile ikametgahı, memuriyet mahalli olarak ifade edilmektedir. Bu yerlerin dışında başka bir yere atanıldığında harcırah durumu oluşmaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumunun harcırahlara dair kararı için tıklayınız. kdk-harcirah.pdf

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler