,

Bir Bakanlıkta daha ücretli öğretmenler için düzenleme yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığından sonra Gençlik ve Spor Bakanlığındaki ücretli öğretmenlerin alabileceği ek ders ücretleri de artırıldı

Bir Bakanlıkta daha ücretli öğretmenler için düzenleme yapıldı

Hatırlanacağı üzere, MEB'de çalışan ve resmi görevi bulunmayan ücretli öğretmenlerin alabileceği ek ders sayısı artırılmıştı. Benzer bir düzenleme daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı için de yapılmıştır.

20 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre  Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışan ücretli öğretmenlerin ek dersleri için de düzenleme yapılmıştır.

Gazetememur.com tarafından yayımlanan karar üzerinde yapılan incelemeye göre, 

1- Eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerinden; Resmi görevi bulunmayanlara haftada 35 saate kadar verilen ek ders görevi sayısı haftada 30 saate düşürülmüştür.

2- Ek ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığı ayrıca ek ders ücreti verilecektir.

Yapılan bu düzenleme ile Ek ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara asgari ücrete yakın bir ücret alma imkanı sağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığındaki düzenleme için tıklayınız

Diyanet İşleri Başkanlığındaki düzenleme için tıklayınız

İşte 20 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar:

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 6242

Ekli “Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 12/8/2021 tarihli ve 4371 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “35” ibaresi “30” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenerek mevcut üçüncü fıkra dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
“(3) Bu madde kapsamında ek ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler