BIST 100 8.486,70 %1.82 Dolar 27,43 %0.11 Euro 28,89 %-0.39 Altın Gram 1.614,80 %0.79 Brent Petrol 91,13 %-1.17 Bitcoin 28.282,00 %4.25
,

18 kurumu kapsayan asaleten atama kararnameleri R.G.'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 18 kamu kurumunda atama ve görevden almalar oldu

18 kurumu kapsayan asaleten atama kararnameleri R.G.'de yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak kararnamelerde ismi geçenlerin büyük çoğunlupğu bakan onayıyla ya görevden alınmış ya da vekaleten ilgili makamlara atanmıştı. Resmi Gazetedeki yayımla birlikte, Bakan onayıyla yapılmış olan vekaleten işlemler asalet kararnamesine dönüştürülmüştür.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden alındı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mutlu Koç atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğüne Ümit Aydın, Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğüne Metin Bulut getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu görevden alınarak yerine Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er getirildi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hamza Güneş, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ökkeş Demir, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Halil Akkaş, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ahmet Üzgün, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hayati Kısacık getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl görevinden alınırken, yerine Hüseyin Toprak atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Levent Özil atandı.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Avcı atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldız görevden alındı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yeterlilik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı.

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Durali Koçak, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Kocaman ve Atilla Bektaş atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya görevden alındı.

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Hayati Özgür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman görevden alındı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Kaya Yıldız ve Şadiye Yalçın ile IX. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Bölge Müdürü Sadullah Seven görevden alındı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Balta ve V. Bölge Müdürü Murat Alp atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Ali Osman Kıyak, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden alındı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır görevden alındı.

İŞTE RESMİ GAZETEDEKİ KARAR

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/428
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cumhur SARIAKÇALI atanmıştır.
9 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/429
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet CEYLAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.
9 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/430
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mutlu KOÇ atanmıştır.
9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/431
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan;
-    Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğüne Ümit AYDIN,
-    Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğüne Metin BULUT,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
9 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/432
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı;
-    Eskişehir Gençlik ve Spor Î1 Müdürü Ali Osman TATLISU,
görevden alınmış,
-    Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam ER,
-    Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif ÖZSOY, atanmıştır.
9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/433
Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan;
-    Kırıkkale Gençlik ve Spor Î1 Müdürlüğüne Hamza GÜNEŞ,
-    Mersin Gençlik ve Spor Î1 Müdürlüğüne Ökkeş DEMİR,
-    Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Halil AKKAŞ,
-    Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ahmet ÜZGÜN,
-    Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hayati KISACIK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
9 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/434
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya BİNGÖL görevden alınmış ve bu suretle boşalan Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hüseyin TOPRAK atanmıştır.
9 Eylül 2022 

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/435
Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer ATASEVEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/436
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tuncay MORKOÇ atanmıştır.
9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/437
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Levent ÖZİL atanmıştır.
9 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/438
Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet AVCI atanmıştır.
9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/439
Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Murat YILDIZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/440
Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mehmet Sait ULUĞ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
9 Eylül 2022

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/441
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan MARAL atanmıştır.
9 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/442
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince aynı yer Başkan Yardımcısı Cemil BAŞPINAR atanmıştır.
9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/443
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail ÜZMEZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/444
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Durali KOÇAK atanmıştır.
9 Eylül 2022

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/445
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasin Hakkı KOCAMAN ve Atilla BEKTAŞ atanmıştır.
9 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/446
Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürü Turgut ÇANGIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/447
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/448
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan SARI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Eylül 2022 

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/449
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli Î1 Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz ERKAYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/450
Orman Genel Müdürlüğü;
-    Genel Müdür Yardımcısı Hayati ÖZGÜR,
-    Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÖZKAYA,
-    İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep ATEŞ,
-    Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan AKDUMAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/451
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;
-    Genel Müdür Yardımcıları Kaya YILDIZ ve Ş adiye YALÇIN,
-    IX. Bölge Müdürü Mahmut DÜNDAR,
-    XIII. Bölge Müdürü Hayrullah COŞKUN,
-    XX. Bölge Müdürü Sadullah SEVEN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/452
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah EKİN, Mehmet Akif BALTA ve V. Bölge Müdürü Murat ALP atanmıştır.
9 Eylül 2022 

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/453
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Ali Osman KIYAK, Sait KOCABAY ve Ertuğrul ANBAR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/454
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul ANBAR, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Eylül 2022 

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/455
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa ALPASLAN ve Nebi ÇELİK atanmıştır.
9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

 Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/456
Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler