,

Personelin rızası dışında haftasonu çalıştırılması hukuka aykırıdır

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde çalıştırılan 399 Kanun Hükmünde Kararnameye tabi Dağıtıcı unvanıyla görev yapan Davacının Yenimahalle Posta Dağıtım Müdürlüğü'nde cumartesi günleri isteği dışında çalıştırılması hukuka aykırı bulundu

Personelin rızası dışında haftasonu çalıştırılması hukuka aykırıdır

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde çalıştırılan 399 Kanun Hükmünde Kararnameye tabi Dağıtıcı unvanıyla görev yapan Davacı Mukadder ERDENER'in Yenimahalle Posta Dağıtım Müdürlüğü'nde cumartesi günleri isteği dışında yasalarımıza aykırı çalıştırılmasının kendisi için kaldırılmasına dair yapmış olduğu başvurunun uygun görülmemesi sonrası tesis edilen işlemin iptaline ilişkin ilk derece mahkemesi sıfatıyla Ankara 4. İdare Mahkemesinde bakılan davada çalışanların ruh ve beden sağlığının ihmal edilmesi ile personel eksikliğine dayanılarak tesis edilen davalı idare işlemini hukuka uyarhlığı görülmediğinden iptal etmiş davalı idarenin itirazı istinaf sürecinde ise Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi istinafa konu davalı idarenin gerekçeleri yerinde görülmeyerek talebi kesin olarak reddedilmiştir. Böylelikle PTT A.Ş'de görev yapan 399 KHK'lı Personelin rızası dışında cumartesi çalışmasının yükletilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.

 

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler