,
#Ek gösterge #Memur

En yüksek devlet memuru aylığı ne demektir?

Özel hizmet tazminat ödemeleri ile ek ödemelerde uygulanacak aylık olan "En yüksek devlet memuru aylığı" ne demektir?

En yüksek devlet memuru aylığı ne demektir?

Özel hizmet tazminat oranları, en yüksek devlet memuru aylığı tutarına uygulanmaktadır. Yine ek ödemeler de en yüksek devlet memuru aylığı tutarına uygulanmaktadır.

Peki, en yüksek devlet memuru aylığı ne demektir?

En Yüksek Devlet Memuru ifadesi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır. Burada hesaplama olarak, en yüksek gösterge (1500)  ve en yüksek ek gösterge (8000) tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamı, memur maaş katsayısı ile çarpılmaktadır. Çıkan tutar ise en Yüksek Devlet Memuru Aylığı olarak adlandırılmaktadır.

En yüksek devlet memuru aylığı hesaplaması

2024 yılı Ocak sonrası En Yüksek Devlet Memuru Aylığı
= (Gösterge+ Ek gösterge)* Maaş katsayısı
= 9500 x 0,760871
= 7.228,27 TL'dir.

Eğer özel hizmet tazminatı oranı yüzde 90 ise
= 7.228,27*0,90=6.505,45 TL bulunmaktadır.

- En yüksek devlet memuru aylığı hesabı değişti mi?

5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanunla ek göstergelerde değişiklik yapılmıştır. 7417 sayılı Kanunda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kadrosunda bulunanların ek göstergesinin 400 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacağı belirtilmiştir. Ancak bu ilave puanının en yüksek devlet memuru aylığı hesaplamasında dikkate alınmayacağı şu şekilde hükme bağlanmıştır:

"MADDE 22- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Ek 34 üncü maddesinin ... birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş,

“Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kadrosunda bulunanların ek göstergesi 400 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır. Bu ilave puan en yüksek Devlet memuru aylığı veya diğer herhangi bir mali ve sosyal hakkın hesabında dikkate alınmaz. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.”

- 2024 yılı en yüksek devlet memuru aylığı hesabı

22. madde hükmüne göre, 400 puanlık ilave artış en yüksek Devlet memuru aylığı hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. Dolaysıyla en yüksek Devlet memuru aylığı hesaplaması eskiden olduğu gibi (1500+8000)*Maaş katsayısı üzerinden hesaplanmaya devam edilecektir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler