,

Belediye Meclisi üyeleri ne kadar maaş alır?

Belediye Meclisi üyeleri toplantı başına huzur hakkı almaktadır

 Belediye Meclisi üyeleri ne kadar maaş alır?

Belediye Meclisi üyelerinin huzur hakları 5393 sayılı Kanunun 32. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre, Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenmektedir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenememektedir.

Bu anlamda belediye meclis üyeleri huzur hakkı aldığı için sosyal güvenceleri bulunmamaktadır.

- Belediye meclisi üyelerinin huzur hakları

Hali hazırdaki uygulamada 2024 yılı için toplantı başına alınan huzur hakkı ücreti nüfusa göre 611,05  TL ila 1963,72 TL arasında değişmektedir.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ HUZUR HAKLARI

(2024 Yılı Ocak-Haziran)

Dayanak

Dönem

Nüfusuna Göre Belediyeler

Tutarı (TL)

5393 s. Kanun madde 32;

Hazine ve Maliye Bakanlığı 7.7.2023/10 nolu Genelge

01.01.2024

-

30.06.2024

Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde

611,05

Nüfusu 10.001-50.000 arasında olanlar

695,60

Nüfusu 50.001-100.000 arasında olanlar

864,67

Nüfusu 100.001-250.000 arasında olanlar

991,49

Nüfusu 250.001-500.000 arasında olanlar

1160,58

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olanlar

1329,66

Nüfusu 1000.001-2.000.000 arasında olanlar

1625,55

Nüfusu 2000.001 ‘den fazla olanlar

1963,72

* Nüfusu 50.001'den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında (c) bendinde belirtilen gösterge rakamı esas alınmaktadır.

Belediye Meclis üyelerinin katılabileceği toplantı sayısı

5393 sayılı Kanunun 32. maddesi şu şekildedir:

"Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez."

Belediye Kanunun 20. maddesine göre bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

Belediye Kanunun 24. maddesine göre İhtisas komisyonlarında, Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. 

Belediye Kanunun 25. maddesine göre, Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek gün sayısı belediye meclisince belirlenmektedir.

Belediye Kanunun 32. maddesine göre, meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenememektedir. Ayrıca, Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir.

2 örnek özelinde Belediye Meclis üyesinin huzur hakkı

50 bin nüfuslu bir ilde, Belediye Meclis üyesi bir ayda 10 toplantıya katılırsa, alacağı huzur hakkı 864*10=8 bin 640 TL olacaktır. Bu tutardan yüzde 15 gelir ve binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

50 bin nüfuslu bir ilde, Belediye Meclis üyesi bir ayda 30 toplantıya katılırsa, alacağı huzur hakkı 864*30=25 bin 920 TL olacaktır. Bu tutardan yüzde 15 gelir ve binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler