,
#KPSS #İş İlanları

Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 930 sözleşmeli personel istihdam edeceklerini duyurdu. Söz konusu ilan bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı

Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın taşra ve döner sermaye teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde 602 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Söz konusu personelin kaçınınkadın ve erkek olacağına ilişkin bilgiler de ilanda yer aldı.

Adaylarda en az dört yıllık eğitim veren belirlenmiş bölümlerden mezuniyet ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olma şartı aranıyor.

Adaylar, 22 Ocak saat 10.00 ile 31 Ocak saat 17.00 arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecekler ve sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler.

Sözlü sınav Ankara'da yapılacak

Başvuru sonuçları Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek, sözlü sınav ise Ankara'da yapılacak.

Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı birimlerine de 88'i sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 240'ı sözleşmeli destek personeli olmak üzere toplam 328 personel alınacak.

Adaylar, 1 Şubat saat 10.00 ile 12 Şubat saat 17.00 arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecekler ve sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler.

Adaylar, başvurdukları pozisyonla ilgili en fazla 10 il tercih edebilecekler.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, söz konusu personelin alım sürecine ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Bakanlığın kaçakçılıkla mücadeledeki etkinliğinin artırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacıyla merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere, KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alacakları 602 sözleşmeli personelle ilgili alım sürecini başlattıklarını belirten Bolat, "Ayrıca eş zamanlı olarak KPSS puan üstünlüğüne göre alım sürecini başlatacağımız 88 koruma ve güvenlik görevlisi ve 240 idari destek personeli ile birlikte Bakanlığımız hizmetlerinin kalitesi de artırılacaktır. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
(GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU VE MUAYENE MEMURU)

A. GENEL BİLGİLER

657 sayılı Devlet Memurları Kaııuııu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kumlu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek adaylar arasından sözlü sınav yapılmak suretiyle açıktan atama yoluyla aşağıdaki tabloda belirlilen pozisyon sayısı kadar, Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru ve Sözleşmeli Muayene Memura alımı yapılacaktır.

Başvuru pozisyon vc sayılan:

POZİSYONU

TEŞKİLATI

ÖĞRENİM DURUMU

KPSS PUANI

CİNSİYETİ

SAYISI

Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Lisans

P3

ERKEK

450

Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Lisans

P3

KADIN

49

Sözleşmeli Muayene Memuru

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Lisans

P3

KADIN/ERKEK

103

B. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. GENEL ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inei maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7*nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 2. En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların; çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, ekonomi, finans ve bankacılık, gümrük işletme, iktisat, istatistik, işletme, kamu yönetimi, maliye, muhasebe ve finans yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve işletmecilik ile uluslararası ticaret vc lojistik ya da bunlara denkliği/eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış bölümlerinden mezun olmak,
 1. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

ç) Sözleşmeli Personel Çalıştın iması na i I işkin Esasları n Ek- T inci maddes i ndc i sl isna cd ile tiler lıari ç o İntak üzere, sözleşmen in feshi sebebiyle görevinden ayrı lan lamı sözleşme fesih tarihinin üzerinden t yıl geçmiş olmak,

 1. Herhangi bir kamu kurura ve kuruluşunda 4ZB sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
 2. Güvenlik Soruşturması olumlu sonuçlanmak.
 1. ÖZEL ŞARTLAR
 1. SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU
 1. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak (#1.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
 2. Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda işe en az 165 cm boyunda olmak,
 3. Sağlık Bakanlığına bağlı lam teşekküllü Devlet hastanelerinden, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kimilik bozukluğa, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirlen ve "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecek olup, başvuru aşamasında istenilmeyecektir.).
 1. SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU

a) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayırım birinci günü itibarıyla otuz beş yaşım doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.).

 1. BAŞVURU BİLGİLERİ
 1. Adaylar, 22 Ocak 2024 (saat: 10.00) - 31 Ocak 2024 (saat:17.00) tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı insan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://iscalimkariycrkaDisi.cbilco-gQV.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
 3. Adayların, genel şartlarda sayılan bölümlere denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olmaları lıalinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 1. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 1. Başvuru sonuçları www.iicaret.eov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir.
 2. Sözlü sınav Ankara’da yapılacak olup tarihi ve saati www.licarel.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir.
 3. KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak pozisyon sayısının Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru için 2 katı, Sözleşmeli Muayene Memuru için ise 3 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
 4. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yönlerinden puan verilmek suretiyle 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 5. Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 6. Başan puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenecektir. Ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenebilir.
 7. Sözlü sınav sonucunda başarı puanlarının aynı olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
 8. Sözlü sınav sonuçları www.licaret.gov.tr internet adresi üzerinden Duyurular bölümünde ilan edilecektir.
 9. Sözlü sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, belirlenen asıl adaylar arasından; feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylar arasından, başarı puanı en yüksek olandan başlamak üzere, sırasıyla atama yapılabilir.
 10. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar bakımından kazanılmış hak teşkil etmez.
 11. Adaylar alım sürecine ilişkin tüm bilgileri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://iscalimkariverkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden görüntülcyebilccektir.
 1. DİĞER HUSUSLAR
 1. Sözlü sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların görev yerleri, sözleşmeli pozisyonların tahsis edildiği iller arasından elektronik kura çekilmesi yöntemi ile belirlenecektir.
 2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların, “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek-1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan; "(...) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı davrandığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak, atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 3. Sözlü sınavı kazanan adaylardan başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykın belge verdiği tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak olup atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumlan çalıştıkları kunımlarına da bildirilecektir.
 4. Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere aynca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğûtözfi Yerleşkcsi (Merkez Bina) Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi No:63/1 06530 Çankaya/ANKARA

Ticaret Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
(KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE DESTEK PERSONELİ)

 1. GENEL BİLGİLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ek-l’de bilgileri yer alan 88 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 240 Sözleşmeli Destek Personeli olmak üzere toplam 328 (üç yüz yirmi sekiz) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvuru pozisyon ve sayıları:

POZİSYONU

TEŞKİLATI

ÖĞRENİM DURUMU

KPSS PUANI

CİNSİYETİ

SAYISI

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Merkez Taşra Döner Sermaye

ön lisans

P93

ERKEK

83

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Merkez

ön lisans

P93

KADIN

5

Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför)

Merkez Taşra Döner Sermaye

Ortaöğretim

W

ERKEK

110

Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik)

Merkez

Ortaöğretim

P94

KADIN

30

Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım- Onarım)

Merkez Döner Sermaye

Ortaöğretim

P94

ERKEK

100

Ek-1: Başvuru pozisyonlarının il dağılımlarını gösterir liste.

 1. BAŞVURU ŞARTLARI
 1. GENEL ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 3. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

ç) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 * inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

 1. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu, tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 2. Tercih edilecek pozisyona göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
 3. Tercih edilecek pozisyon için özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak.
 1. ÖZEL ŞARTLAR
 1. SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 1. ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,
 2. Yerleştirmenin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
 3. Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak,

ç) 5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun I4’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,

 1. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 2. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

1) Boy ölçümü erkek adaylar için 170 cm, kadın adaylar için 162 cm’den kısa olmamak.

 1. SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)
 1. Ortaöğretim (Lise ve dengi) kunımlannın herhangi bir alanından mezun olmak,
 2. Yerleştirmenin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
 3. ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı (B, BE, Cl, C1E, C, CE, Dİ, DİE, D, DE) sürücü belgesine sahip olmak,

 1. ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine, mesai saatleri dışında çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.
 1. SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ
 1. Ortaöğretim (Lise ve dengi) kunımlannın herhangi bir alanından mezun olmak,
 2. Yerleştirmenin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
 3. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,

ç) ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine ve mesai saatleri dışında çalışmaya engel durumu olmamak.

Not: Merkez Teşkilatında istihdam edilecek olanlar; temizlik ve basit bakım-onarım gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde, Döner Sermaye Teşkilatında istihdam edilecek olanlar ise temizlik, basit bakım-onarım, yükleme, boşaltma ve cllcçlcme gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.

 1. BAŞVURU BİLGİLERİ
 1. Adaylar, 01 Şubat 2024 (saat: 10.00) - 12 Şubat 2024 (saat: 17.0 0) tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklan Ofisi Kariyer Kapısı (h((pş;//işcaljnıkariverkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Adaylar, sadece bir sözleşmeli pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
 3. Adaylar, başvurdukları pozisyonlarla ilgili en çok 10 il tercihinde bulunabilecektir.
 4. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış “silahlı” ibareli özel güvenlik kimlik kartının ön ve arka yüzünü, pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olanların diploma veya mezuniyet belgesi yerine YÖK’ten alınmış denklik gösterir belgelerini, pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 6. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Du hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 7. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı vc/vcya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü esas alınmak suretiyle her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl ve 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 2. Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının aynı olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
 3. Yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, belirlenen asıl adaylar arasından; feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 4. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmeyecek olup ilgili pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. DİĞER HUSUSLAR
 1. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek-1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan "(...) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi fek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olduğu tespit edilen adaylar, atamaya hak kazanmış veya atamalan yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.
 2. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvurulan, yerleştirme sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılacak olup; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykın belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
 3. Başvurular sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listesi, hw.ticaret.gpv,tr wcb adresinden ilan edilecek olup; kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu “httnsrZ/iscalimkarivcrkapisi.cbiko.gov.tr” adresi üzerinden görüntüleyebileccktir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mah. Nizami Gcnccvi Cad. No:63/1 06530

Çankaya / Ankara

Tel:+90 312 204 75 00

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLE SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIMI

SIRA NO

POZİSYONU

TEŞKİLATI

İLİ

ÖĞRENİN DUUUMU

CİNSİYET

KPSS PUAN TÜRÜ

SAYISI

1

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

MERKEZ

ANKARA

ONLİSANS

ERKEK

P93

15

2

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

MERKEZ

ANKARA

ONLİSANS

KADIN

P93

5

3

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

DÖNER SERMAYE

AĞRI

ONLİSANS

ERKEK

P9J

5

4

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

DÖNER SERMAYE

ANKARA

ONLİSANS

ERKEK

P93

s

5

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

DÖNER SERMAYE

ANTALYA

ONLİSANS

ERKEK

P93

2

6

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

DÖNER SERMAYE

BURSA

ONLİSANS

ERKEK

P93

3

7

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

DÖNER SERMAYE

DİYARBAKIR

ONLİSANS

ERKEK

P93

5

S

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

DÖNER SERMAYE

EDİRNE

ONLİSANS

ERKEK

W3

3

9

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

DÖNER SERMAYE

GAZİANTEP

ONLİSANS

ERKEK

P93

2

10

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

DÖNER SERMAYE

İSTANBUL

ONLİSANS

ERKEK

P93

14

II

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

DÖNER SERMAYE

İZMİR

ONLİSANS

ERKEK

F93

1

12

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

DÖNER SERMAYE

KOCAELİ

ONLİSANS

ERKEK

P93

3

13

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

DÖNER SERMAYE

MALATYA

ONLİSANS

ERKEK

P93

1

14

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

DÖNER SERMAYE

MERSİN

ONLİSANS

ERKEK

P93

4

15

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

DÖNER SERMAYE

VAN

ONLİSANS

ERKEK

P93

5

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

TAŞRA

ANTALYA

ONLİSANS

ERKEK

m

 

17

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

TAŞRA

BATMAN

ONLİSANS

ERKEK

P93

2

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

TAŞRA

BURSA

ONLİSANS

ERKEK

P93

2

19

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

TAŞRA

GAZİANTEP

ONLİSANS

ERKEK

P93

3

20

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

TAŞRA

İSTANBUL

ONLİSANS

ERKEK

P93

3

21

SÖZLEŞMELİ KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

TAŞRA

MERSİN

ONLİSANS

ERKEK

P93

1

22

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

MERKEZ

ANKARA

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

10

23

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

DÖNER SERM AYE

AĞRI

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

İM

1

24

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

DÖNER SERMAYE

ANKARA

ortaöğretim

ERKEK

PW

2

25

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

DÖNER SERMAYE

EDİRNE

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

1

26

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

DÖNER SERMAYE

HATAY

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

1

27

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONEL! (ŞOFÖR)

DÖNER SERMAYE

İSTANBUL

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

5

28

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

DÖNER SERMAYE

İZMİR

ortaöğretim

ERKEK

P94

1

24

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

DÖNER SERMAYE

KOCAELİ

ortaöğretim

ERKEK

P94

1

30

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

DÖNER SERMAYE

SAMSUN

ortaöğretim

ERKEK

PİM

1

31

Sözleşmeli destek personeli (şoför?

DÖNER SERMAYE

ŞIRNAK

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

1

32

SÖZLEŞMEM DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

DÖNER SERMAYE

VAN

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

1

33

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

ADANA

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

1

34

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

AĞRI

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

3

35

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

ANKARA

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

7

36

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

ANTALYA

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

2

37

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

ARDAHAN

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

1*94

1

38

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

ARTVİN

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

2

39

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

AYDIN

ortaöğretim

ERKEK

P94

1

40

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

BALIKESİR

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

1

41

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

BURSA

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

2

42

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

DENİZLİ

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

1

sira.no

POZİSYONU

TEŞKİLATI

İLİ

ÖĞRENİM DURUMU

CİNSİYET

KPSS PUAN TURU

SAYISI

43

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

DİYARBAKIR

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

1

44

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

EDİRNE

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

3

45

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFOR)

TAŞRA

ESKİŞEHİR

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

1

46

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFOR)

TAŞRA

GAZİANTEP

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

3

47

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

HAKKARİ

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

6

41

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

HATAY

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

4

49

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFOR)

TAŞRA

İĞDİR

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

1

50

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFOR)

TAŞRA

İSTANBUL

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

12

51

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFOR)

TAŞRA

İZMİR

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

2

52

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFOR)

TAŞRA

KAHRAMANMARAŞ

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

 

53

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFOR)

TAŞRA

KAYSERİ

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

 

54

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFOR)

TAŞRA

KIRKLARELİ

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

1

55

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFOR)

TAŞRA

KİLİS

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

2

56

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

KOCAELİ

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

1

57

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFOR)

TAŞRA

KONYA

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

1

5*

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFOR)

TAŞRA

MANİSA

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

1

59

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

MARDİN

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

1

60

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

MERSİN

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

1

61

SÖZLEŞMEM DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

MUĞLA

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

2

62

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFOR)

TAŞRA

ORDU

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

2

63

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

SAKARYA

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

1

64

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

SAMSUN

ortaöğretim

ERKEK

PM

2

65

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

ŞANLIURFA

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

1

66

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFOR)

TAŞRA

ŞIRNAK

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

5

67

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFOR)

TAŞRA

TEKİRDAĞ

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

2

63

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

TRABZON

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

2

69

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

TAŞRA

VAN

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

4

70

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

MERKEZ

ANKARA

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

40

71

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

MERKEZ

ANKARA

ORTAÖĞRETİM

KADIN

PM

30

72

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

AĞRI

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

3

73

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

ANKARA

Ortaöğretim

ERKEK

PM

9

74

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

ANTALYA

ortaöğretim

ERKEK

PM

4

75

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

BURSA

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

3

76

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

DİYARBAKIR

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

2

77

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

EDİRNE

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

2

71

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

GAZİANTEP

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

2

79

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

HATAY

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

1

$0

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

İSTANBUL

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

P94

16

II

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

İZMİR

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

3

82

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

KOCAELİ

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

3

83

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

MALATYA

ortaöğretim

ERKEK

PM

1

84

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

MERSİN

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

3

85

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

SAMSUN

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

1

86

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

ŞIRNAK

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

3

87

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

IMMON

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

1

88

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ

DÖNER SERMAYE

VAN

ORTAÖĞRETİM

ERKEK

PM

3

 

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler