,
#KPSS

İstanbul Üniversitesi 11 Sözleşmeli Musiki Paleograf ve İcracısı Alacak

Mesleki Uygulamalı Sınav 27/06/2024 tarihinde saat 13.00’ten itibaren Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salonu İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt Fatih - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

İstanbul Üniversitesi 11 Sözleşmeli Musiki Paleograf ve İcracısı Alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara 27/04/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 26/04/2024 tarihli, 8412 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen Geçici 25 inci maddede belirtilen “İstanbul Üniversitesinde Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinde görev almak üzere musiki paleograf ve icracısı ünvanlı sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenlerin sayısı onbiri, istihdam süreleri 15/02/2028 tarihini geçemez. Bunların istihdamında bu Esaslara ekli 2 sayılı cetveldeki pozisyon ünvanlarına ilişkin sınav yöntemi aynı usul ve esaslarla uygulanır...” ibaresine ve adı geçen Esasların Ek 2 inci maddesine göre 11 (onbir) adet Musiki Paleograf ve İcracısı kadrosuna aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI

KİŞİ

SAYISI

BÜTÇESİ

ÜNVAN

KODU

BAŞVURU ŞARTLARI

MUSİKİ

PALEOGRAF VE

İCRACISI

11

Özel Bütçe

MPİ 1

 1. Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren müzik, edebiyat ve tarih bölümlerinden mezun olmak.
 2. Osmanlı-Türk musikisi alanında paleografik uzmanlığı yanı sıra eski yazı ve notasyonla yazılmış müzik eserlerini ses veya sazla uygulama formasyonuna (tecrübesine) sahip olmak.
 3. Tercihen, matbu veya yazma müzik kaynakları üzerinde arşiv çalışması yapılan bir proje kapsamında çalışmış/çalışıyor olmak.
 4. Matbu veya yazma müzik kaynakları üzerinde, ses veya saz icracısı olarak eserlerin seslendirilmesi ve kaydedilmesi için gereken donanıma sahip olmak.

TOPLAM

11

 

 

 

 

ARANILAN ŞARTLAR

 1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek gün ve saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
 4. “Başvuru Şartları” alanında yer alan şartları taşımak.
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belgeler kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, çevrimiçi başvurusunu tamamlamayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Başvuruları kabul edilen adayların başarı sıralamasının belirlenmesi için komisyon tarafından mesleki uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

Mesleki Uygulamalı Sınav 27/06/2024 tarihinde saat 13.00’ten itibaren Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salonu İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt Fatih - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sınava ilişkin giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen bilgilendirmeler www.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Mesleki uygulamalı sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananların başarı sıralaması sınavın bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Her unvan için kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek adaylar çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 • Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İdare tarafından ödenmiş olan herhangi bir bedel var ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler