,

EGM 10 bin polis memuru alımına başvuru başladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Kararname ile emniyete 10 bin kadro ihdası yapıldı

EGM 10 bin polis memuru alımına başvuru başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro ihdas edildi.

Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.

Bu kadro ihdası ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin yeni polis alımının yolu açılmış oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü gerekli teknik düzenlemeleri yaptıktan sonra POMEM duyurusuyla polis alımı ilanına çıkacaktır.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 156

MADDE 1- Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar, bu kadrolara atama yapılmasını müteakip herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek olmaksızın iptal edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış sayılır. Söz konusu kadrolardan boşalanlar, boşaldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kamu Personeli Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

20 Kasım 2023

I SAYILI LİSTE

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

EMH

Polis Memuru

3-9

500

TOPLAM

500

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

EMH

Moral Eğitim Merkezi Muduru

1

1

EMH

Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

1

1

EMH

Polis Memuru

3-9

9.500

TOPLAM

9.502

II SAYILI LİSTE

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

EMH

Başmüfettiş

1

90

EMH

Merkez Emniyet Muduru

1

10

TOPLAM

100

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler