BIST 100 4.831,74 %-1.31 Dolar 19,19 %0.03 Euro 20,87 %-0.16 Altın Gram 1.218,25 %0.2 Brent Petrol 78,59 %-0.83 Bitcoin 27.819,99 %2.57
Ashburnaçık3 °Caçık
,

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 23 Sözleşmeli Personel Alacak

Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde görev yapmak üzere, 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun’un 5. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Geçici 16. maddesi ile 07.05.1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslar” kapsamında, Sanatkâr Memur ve Uzman Memur olarak görev yapmak üzere aşağıda belirtilen pozisyon ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 23 Sözleşmeli Personel Alacak

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI LİSTESİ

İLİ

SANATKÂR MEMUR

UZMAN MEMUR

Stajyer

Sanatçı

Sahne Amiri

Kondüvit

Suflör

Sahne Işıkçısı

Sahne Terzisi

Sahne Makinisti

TOPLAM

KAYSERİ

15

1

1

1

2

1

2

23

 

A-GENEL ŞARTLAR:
1.    Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1, 2, 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
2.    Özel Şartlarda belirtilen öğrenim durumu ile ilgili olarak, belirtilen bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından ön lisans, lisans veya yüksek lisans mezunu olan adayların, belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvurularına eklemeleri gerekmektedir.
3.    Sahnede mesleğin gereklerini aksatacak biçimde fiziksel ve sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.
4.    Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

B-ÖZEL ŞARTLAR:
STAJYER SANATÇI
a)    Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Oyunculuk Bölümünden mezun olmak,
b)    Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.
SAHNE AMİRİ
a)    Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sahne Sanatları veya Tiyatro Bölümünden mezun olmak,
b)    Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c)    Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

KONDÜVİT
a)    Ön lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden veya sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teknik bilgiye sahip mesleki ve teknik liselerin Görüntü ve Ses Sistemleri bölümü mezunu olmak,
b)    Sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak,
c)    Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d)    Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında müzik kulağı, refleksi ve müzik kültürü açısından başarılı olmak.

SUFLÖR-SUFLÖZ
a)    En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
b)    MEB onaylı diksiyon, oyunculuk, seslendirme ve benzeri sertifikalardan en az birisine sahip olmak,
c)    Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d)    Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

SAHNE IŞIKÇISI
a)    Mesleki ve teknik liselerin Elektrik Bölümü mezunu olmak veya meslek yüksekokullarının Elektrik Bölümü mezunu olmak,
b)    Tercihen sahne ışık ekipmanları hakkında uygulama bilgisine sahip olmak,
c)    Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
d)    Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

SAHNE MAKİNİSTİ
a)    Mesleki ve teknik liselerin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanının Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi veya Mobilya Süsleme Sanatları dallarından herhangi birinden mezun olmak veya meslek yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon Bölümünden mezun olmak veya ilkokul mezunu olanlardan marangozluk mesleğine yatkın (bu iş alanında en az 5 yıl çalışan veya işveren konumunda) olmak,
b)    Fizik yapıları sağlam ve göz kusuru bulunmamak (gece körlüğü (tavukkarası), renk körlüğü vs.),
c)    Her türlü vasıta ile seyahat edebilmek,
d)    Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,
e)    Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
f)    Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

SAHNE TERZİSİ
a)    Mesleki ve teknik liselerin veya meslek yüksekokullarının Giyim Üretim Teknolojisi, Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya ilkokul mezunu olanlardan terzilik mesleğine yatkın (bu iş alanında en az 5 yıl çalışan veya işveren konumunda) olmak,
b)    Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,
c)    Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Adayların başvurularını, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün mesai saati bitimine kadar) yapması gerekmektedir.
Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılabilecektir.
Adaylar, sınav başvurusunda hangi pozisyon (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır.
Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır. Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir.
Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.
Başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

D- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
1.    1-T.C. Kimlik numarasının yer aldığı yazılı özgeçmiş.
2.    2-Sınav ilanının “ B- ÖZEL ŞARTLAR” başlığı altındaki pozisyonlar için istenilen öğrenim belgesi, sertifika, denklik belgesi ile mesleğe yatkınlık (SGK hizmet dökümü, bonservis ve/veya iş yeri açma) belgelerinden gerekli olanlar.

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1.    Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu, belirtilen şartlara haiz olan adaylar sınava katılım durumlarını, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntüleyecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
2.    Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylar, uygulamalı ve mülakat sınavına girmeye hak kazanacaktır.
3.    Sözleşmeli Personel Pozisyonları Listesi’nin Uzman Memur başlığındaki pozisyonlara yapılan başvuru sayısı, alınacak kişi sayısından 20 kat ve daha fazla olması durumunda, İdare bu sınırı aşan talepleri noter marifetiyle yapılacak çekilişle 20 kata kadar indirebilir. Noter çekiliş sonuçları İdarenin (www.devtiyatro.gov.tr) resmi internet adresinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F- SINAV YERİ:
Sınavlar, Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri Gimat/ANKARA adresinde bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde ve Atölyelerde yapılacaktır.

G- SINAV TARİHİ VE SAATİ:
Sınav tarihleri ve saati adayların branşlarına göre e-Devlette kayıtlı mail adreslerine gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar yanlarında, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra açılan “Aday Başvuru Bilgileri” sayfasının çıktısını ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

H- SINAV ŞEKLİ:
1.    Stajyer Sanatçı sınavı uygulamalı ve mülakat şeklinde yapılacak olup, adaylar kendilerinin seçtikleri iki parça oynayacaklardır. Ayrıca müzikal ve bedensel performanslarını gösterebilecek şekilde hazırlık yapmaları gerekmektedir.
2.    Sahne Amiri, Suflör-Suflöz sınavı mülakat şeklinde yapılacaktır.
3.    Kondüvit, Sahne Terzisi, Sahne Makinisti ve Sahne Işıkçısı sınavları uygulamalı ve mülakat şeklinde yapılacaktır.

I-SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:
Sınav komisyonu üyelerince her aday için verilecek puanlar 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu sınavda üyelerin adaya vermiş olduğu puanların ortalaması alınarak adayın başarı sıralaması belirlenecektir. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek aday ilan edilebilir. Sınavı kazanan asil adaylardan herhangi bir nedenle sözleşme imzalanamaması halinde yedek adaylar için başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir. Yedek adaylara ilişkin listenin geçerliliği, sınavın açıklandığı tarihten itibaren altı aydır. Bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Sınavı kazanan asil ve yedek adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bunulduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

K- SINAV SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZ:
İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde Genel Müdürlüğe dilekçe ile bizzat veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar geçersiz sayılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz dilekçelerinde belirttikleri adreslerine gönderilecektir.

İlanen duyurulur.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler