,
#Sözleşmeli personel #İş İlanları

Bursa Uludağ Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”’in 8’ince maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alınacaktır.

Bursa Uludağ Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

2022 KPSS (P3) puanının % 70’i (yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın % 30’unun (otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS 2022 (P3) puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), geçerlilik süresi dolmuş, yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda iş tanım kontenjanına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

İş Tanımı

Alınacak

Kişi Sayısı

Sınava Çağırılacak Aday Sayısı

Çalışma Süresi

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Öğrenim Durumu

Kıdemli Yazılımcı (B1)

1

10

Tam Zamanlı

3 Katına Kadar

Genel ve Özel Şartlar bölümünde belirtilmiştir.

Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (B2)

1

10

Tam Zamanlı

3 Katına Kadar

Genel ve Özel Şartlar bölümünde belirtilmiştir.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (B3)

2

20

Tam Zamanlı

2 Katına Kadar

Genel ve Özel Şartlar bölümünde belirtilmiştir.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (B4)

1

10

Tam Zamanlı

2 Katına Kadar

Genel ve Özel Şartlar bölümünde belirtilmiştir.

1- BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
1)    657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
2)    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3)    2. maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
4)    Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
5)    Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş ya da yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
6)    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te yer alan hükümleri kabul etmek
7)    Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
8)    Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
9)    Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
10)    Mevcut projelere/yazılımlara hızla adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak.
11)    Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü duyurulacak sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve yayınlanan ilanı her aşamasında gerekçesiz olarak iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
B- ÖZEL ŞARTLAR
KIDEMLİ YAZILIMCI (B1) (1 Kişi) (Katsayı Tavanı 3 Katına Kadar)
1)    Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
2)    Nesneye yönelik programlama tecrübesi olmak.
3)    .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
4)    .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmak.
5)    HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve geliştirme yapabilmek.
6)    Microsoft SQL veya açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmak.
7)    Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmak.
8)    T- SQL programlama bilgisine sahip olmak.
9)    Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilme yeteneğine sahip olmak.
10)    Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak.
11)    Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmak.
12)    Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak.
13)    Yazılım Geliştirme Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
14)    Üniversite Bilgi Sistemlerinden Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Öğrenci Otomasyon Sistemi, Uzaktan eğitim Sistemi, Personel Otomasyon Sistemi alanlarından en az bir tanesinde yazılım geliştirmede tecrübeli olması ve belgelemesi tercih sebebidir.
Java programlama dilini bilmesi tercih sebebidir.
MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (B2) (1 Kişi) (Katsayı Tavanı 3 Katına Kadar)
1)    Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
2)    Mobil programlama ve JAVA programlama bildiğini belgelemek.
3)    App Store ye Google Play Store üzerinde uygulama dağıtımı konusunda deneyimli olmak,
4)    Hybrid (Tercihen Flutter) Mobil uygulama (Android, IOS) geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
5)    Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 70.000 kullanıcılı, yoğun trafik alan ve güncel uygulama marketlerinde (Google Play Store, Apple AppStore) yayında olan mobil uygulama projesi geliştirmiş olmak (App store ve Google Play de bulunan indirme sayıları ve veriler dikkate alınacaktır).
6)    SOAP/REST mimarisindeki web servisler, web apiler, JSON/XML veri alışverişi protokollerine hâkim olmak.
7)    MsSQL, MySQL, PosgreSQL veri tabanlarından biri konusunda deneyimli olmak.
8)    Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübeli olmak.
9)    Android ve iOS frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak ve ilgili işletim sistemlerinde Push Notification, Firebase, konularında bilgi sahibi olmak
10)    Figma, Photoshop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mock-up tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek ve Güncel UX/UI trendleri, teknikleri ve teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak.
11)    Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (Azure DevOps, TFS, Git, Github vb.) kullanmış olmak.
12)    Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak ve ayrıca tasarım kalıplarını etkin olarak kullanabilmek
13)    Web programlama ve web tabanlı programların mobil platformlara api üzerinden entegrasyonu konusunda tecrübeli olmak ve proje geliştirmiş olmak
14)    Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (B3) (2 Kişi) (Katsayı Tavanı 2 Katına Kadar)
1)    Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
2)    Nesneye yönelik programlama tecrübesi olmak.
3)    NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
4)    .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmak.
5)    HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve geliştirme yapabilmek.
6)    Microsoft SQL veya açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmak.
7)    Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmak.
8)    T- SQL programlama bilgisine sahip olmak.
9)    Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilme yeteneğine sahip olmak.
10)    Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak.
11)    Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmak.
12)    Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak.
13)    Yazılım Geliştirme Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
14)    Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (B4) (1 Kişi) (Katsayı Tavanı 2 Katına Kadar)
1)    Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
2)    Nesneye yönelik programlama tecrübesi olmak.
3)    .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
4)    .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmak.
5)    HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve geliştirme yapabilmek.
6)    Microsoft SQL veya açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmak.
7)    Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmak.
8)    T- SQL programlama bilgisine sahip olmak.
9)    Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek.
10)    Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak.
11)    Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmak.
12)    Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak.
13)    Yazılım Geliştirme Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
14)    Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
2-    BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular; bu ilanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren son müracaat tarihi olan 07.07.2023 Cuma günü mesai bitimine (17:00) kadar https://www.uludag.edu.tr ve https://uludag.edu.tr/personel adresinde yer alan Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra son 6 (altı) ay içinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılarak ve imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte “Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Görükle Yerleşkesi Nilüfer/Bursa” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3-    BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1)    Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Üniversitemizin internet sayfasından temin edilecektir)
2)    İki adet vesikalık fotoğraf
3)    Özgeçmiş belgesi
4)    Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi
5)    Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi üniversitemizce onaylanacaktır. (Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
6)    GENEL ŞARTLAR başlığının (4.) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğine dair belge.(Onaylı transkrip, sertika gibi belgeler)
7)    ÖZEL ŞARTLAR başlığının altında yer alan unvanların (1.) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)
8)    ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler
9)    KPSS (P3) puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (Yetmiş) olarak değerlendirilecektir)
10)    İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde Fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır) (Geçerlilik süresi dolmuş, belgesi olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınacaktır)
11)    Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
12)    Adli Sicil kaydı
13)    Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
Şahsen başvuruda bulunacak adaylar başvuru belgelerini, asıllarını ibraz etmek şartıyla Üniversitemizde onaylatabilecektir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4-    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Genel ve Özel şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan 2022 KPSS (P3) puanının % 70’i (yetmiş) ile yabancı dil puanının % 30’u (otuz) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.
Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.uludag.edu.tr ve https://uludag.edu.tr/personel adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
5-    SINAV ŞEKLİ VE KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav yazılı ve sözlü/uygulamalı şeklinde yapılacaktır.
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav tarihi, yer ve saati başvurular değerlendirildikten sonra https://www.uludag.edu.tr ve https://uludag.edu.tr/personel sitesinde ilan edilecektir.
Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
6-    DEĞERLENDİRME ŞEKLİ
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavda en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılarak kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre asıl ve yedek aday belirlenecektir.
7-    SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlar asıl ve yedek aday şeklinde sınav tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde https://www.uludag.edu.tr ve https://uludag.edu.tr/personel sitesinde ilan edilecektir.
Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış bile olsa iptal edilir. Üniversitemiz bu kişiler hakkında gerekli yasal işlem yapma hakkına sahiptir.
8-    ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurumumuz tavan ücretin altında ücret sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli Bilişim Personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ıncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai, vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler