,

TOKİ’ye karşı 16 yıl sonra hukuk zaferi

Anayasa Mahkemesi (AYM), TOKİ’nin İstanbul Hadımköy’de yaptığı kamulaştırmanın, “mülkiyet hakkının ihlali” olduğuna karar verdi. Mülkiyet hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için dosyayı İstanbul 7. İdare Mahkemesi’ne gönderen AYM, 3 tarlası kamulaştırılan Tarık Yüksel’e 17 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

TOKİ’ye karşı 16 yıl sonra hukuk zaferi

Cumhuriyet'ten Gökhan KAM'ın haberi...

Kamulaştırma konusunda oldukça geniş yetkiye sahip TOKİ’ye karşı, 16 yıldır hukuk mücadelesi veren vatandaş Tarık Yüksel sonunda davayı kazandı. TOKİ 2006 yılında Hadımköy Deliklikaya’da bulunan ve mülkiyeti Tarık Yüksel’e ait tarla vasfındaki 56, 72 ve 142 nolu parselleri kamulaştırma kararı aldı. Toplamı 57 bin 800 metrekare olan 3 parseli kamulaştırmak için mülkiyet sahibi Tarık Yüksel aleyhine Çatalca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açtı. Mahkeme 2008 yılında 3 parsel için 3 milyon 468 bin TL bedel tespit etti ve parsellerin TOKİ adına tescil edilmesine hükmetti.

Tarla sahibi Tarık Yüksel, TOKİ’nin yaptığı kamulaştırma işleminin iptali için İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme kararlarına yapılan itirazlar ve onama kararlarından sonra dosya AYM’nin önüne geldi. Aradan geçen 16 yıl içinde, söz konusu parsellerin de içinde bulunduğu bölge, “Hadımköy Sanayi Bölgesi” ilan edildi ve yeni parselasyonlar yapıldı.

AYM VATANDAŞIN İTİRAZINI HAKLI BULDU

TOKİ’nin kamulaştırma kararından 16 yıl sonra AYM, vatandaş Tarık Yüksel’in itirazını haklı buldu.

AYM’nin “Hüküm” kararında şöyle denildi:

“Açıklanan gerekçelerle; (A) Makul sürede yargılama hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia yönünden yeni bir başvuru numarasına kaydedilmek üzere başvurunun ayrılmasına, (B) 1. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, 2. Mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, (C) 1. Anayasa’nın 35. Maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, 2. Anayasa’nın 35. Maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak Anayasa’nın 40. Maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine, (D) Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 7. İdare Mahkemesine (E.2015/1100, K.2015/2369) gönderilmesine, (E) Başvurucuya net 17.000 TL manevi tazminatın ödenmesine, (F) Yapısal sorunun çözümü için keyfiyetin Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesine, (G) 364,60 TL harç ve 9.900 TL vekalet ücretinden oluşan toplam 10.264.60 TL yargılama giderinin başvurucuya ödenmesine, (H) Ödemenin kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması halinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına, (İ) Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 10/11/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

Kaynak : Cumhuriyet Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler