,

Uzman öğretmenlik süresinden sayılacak süreler tek tek belirlendi

MEB'in yayımladığı Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmelik taslağına göre uzman öğretmenlik süresinden sayılacaklar tek tek belirlendi.

Uzman öğretmenlik süresinden sayılacak süreler tek tek belirlendi

MEB, Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, dikkate alınacak süreleri belirledi.

Taslak metne göre sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler uzman öğretmenlikte dikkate alınırken ücretlik öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınmadı.

İşte Yönetmelik taslağının ilgili maddesi:

MADDE 14 – (1) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil fiilen öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınır. Bu sürelere;

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,

b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,

c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,

ç) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,

d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,

e) Özel öğretim kurumlarında öğretmen unvanıyla geçen hizmet süreleri,

f) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,

g) Yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak en az iki yıl görev yaptıktan sonra öğretmen kadrosuna atananların, yükseköğretim kurumlarında geçen hizmet süreleri,

ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri,

dâhil edilir.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler