Altın Gram 1.257,00 %0.57 Bitcoin 27.902,00 %2.78
,

Yüksek yargı üyelerine zam maddesi kanunlaştı

Yüksek yargı üyelerine 10 bin lira zam yapılmasını sağlayan madde eleştirilere rağmen aynen yasalaştı

Yüksek yargı üyelerine zam maddesi kanunlaştı

Hakim ve savcı birlikleri sadece yüksek yargı organlarına zam öngören yasa teklifini eleştirmişti. Bu eleştiriler Meclis Genel Kurulunda da gündeme getirildi.

Kanun teklifi ile yüksek yargı organlarının başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı (25.000) puan artırılarak, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile eşit duruma getirilmektedir.

Yapılan düzenlenmeyle 25000* 0,433684 = 10 bin 842 TL artış sağlanmaktadır.

Ancak yargı üyeleri arasında eşitsizlik yaratacağı gerekçesiyle eleştirilen 15. madde TBMM Genel Kurulunda aynen kabul edilmiştir. Görüşmeler sırasında muhalefet partileri sadece bir önerge vermiş bu önerge de kabul edilmemiştir.

Yüksek yargı üyelerine zam ngören teklifin yasalaşma gerekçesi şu şekilde açıklanmıştır:

Yine, teklifin 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü maddelerinde de yüksek yargı mensuplarına yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmekteyiz. Burada da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanı, Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri ve Sayıştay Başkanının özlük haklarında önemli bir düzenleme gerçekleştiriyoruz. Bu kanun teklifinde geçen yüksek yargı mensuplarının kıstas aylık oranı, ek tazminat oranı ve ek göstergelerini Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle eşitlemiş oluyoruz. Böylece yüksek yargı mensuplarının özlük haklarına ilişkin yeknesak bir durum oluşturmaktayız

Teklifle ilgili eleştiri ise Genel Kurulda şu şekilde açıklanmıştır

Teklifle getirilen, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasındaki hiyerarşi algısına sebep olan statü farklılığının giderilmesi ve özlük hakları itibarıyla eşitlenmesi kabul edilebilir olsa da ilk derece ve istinaf mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcıların gözetilmemesinin, yüksek yargı için artırılan oranlara benzer bir artışın diğer hâkim ve savcılar yönünden düşünülmemesinin adil olmayacağı ortada. Tüm yargı mensuplarının yüksek yargıda görev yapmasına kadro sınırı itibarıyla imkân bulunmadığına göre, en azından Yargıtay veya Danıştay üyeliğine layık olduğu hâlde bu yüksek mahkemelerin kadro sınırı sebebiyle kürsüde olanların haklarının korunması amacıyla teklife en azından “Yargıtay ya da Danıştay üyesi olmaya hak kazananlar” ibaresiyle, pekâlâ, bu haksızlık ortadan kaldırılabilirdi. Hem birinci sınıf yargı mensuplarına ve hem de daha alt sınıfta olan tüm yargı mensuplarına, aynı şekilde adalet personeline, zabıt kâtiplerine ve infaz koruma memurlarına da özlük haklarında iyileştirme yapılması gerekliliği ortadadır. Zira, tüm hâkimlerimiz, savcılarımız ve adalet personelimiz yargı erkini hep birlikte büyük bir özveriyle temsil etmektedir.

Yüksek yargı üyelerinin yargı hakları şu şekilde değiştirilmiştir.

Ayrıca düzenleme ile Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri, Danıştay Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları, Yargıtay ve Danıştay Üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılıyor.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanlarına verilen yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler