,

Yeni yasama döneminde sağlıkçılar TBMM'den ne bekliyor?

Meclis yeni yasama dönemime bugün başladı. Son toplu sözleşme sürecinde masada hakları savunulmadığı için mağduriyetleri devam eden memurlar umudunu TBMM'ye gelecek torba kanuna bağladı. Bu gruplardan biri olan Sağlık Bakanlığı Dışı Sağlık Çalışanları Platformu konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeni yasama döneminde sağlıkçılar TBMM'den ne bekliyor?

Meclisimiz yeni yasama dönemine girmiş bulunuyor. Devletimize ve Milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.

Sayın Millet Vekillerimiz her yasama döneminde ihtiyaç olan yasa ve kanunları çıkarıyorlar. Bu yasa döneminde memurlar ve emekliler için hazırlanan torba yasa Yüce Meclisimizin gündemine gelecek ve memurlar ve emekliler için düzenlemeler içerecek. Yasa ve Kanun çıkarmasına tek yetkili merci Yüce Meclisimizdir. Yapılacak yasa çalışmalarında adil ve hakkaniyeti gözeten bir dönem olmasını diliyoruz.

Biliyorsunuz ki 7. dönem memurlar için toplu sözleşme dönemini geride bıraktık. 6. Dönem ve 7. dönem toplu sözleşme dönemlerine baktığımızda Kamu Personel Rejimi hiç istediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldı. Öncelikle 6. Dönem toplu sözleşme döneminde yasalara aykırı hazırlanan ve geçirilen talepler ile bazı kurum ve kuruluşlar arasındaki dengeler bozuldu. Hatta bu dengelerin bozulması ile yeni bir burjuva sınıfı oluşturuldu da diyebiliriz. Bazı kamu kurumlarına diğer kurumlardaki aynı personel gözetilmeden, aynı unvana sahip kadrolara bakılmadan, hizmet koluna has düzenlemeler yapılarak kanuna aykırı maddeler geçirildi.

Bir kesimin ali menfaatleri için çıkarılmak istenen 3600 ek gösterge yaygınlaştırılarak tüm memura ek gösterge oranları 600 puan yükseltilerek, bazı kadrolara ve idari mekanizmalara 3600 ve üzeri ek gösterge verilerek memura çok bir fayda getirmeyen ama kamu personel rejimini bozan bir duruma getirildi. Bu durum 3600 alamayan personel için hiç iyi bir durum olmadığı gelinen nokta ile anlaşılmış oldu ve şimdide 1. Dereceye inecek ve 3600 alamayan memura verilme hazırlıkları yapılıyor.  Aslında 3600 yerine taban maaş iyileştirmesi yapılmış olsaydı hem adil bir dağılım olacak hem de yıllar içerisinde bir düzeni olan kamu personel rejimi bozulmamış olacak ve emeklilerimizde bu durumdan faydalanacaktı. Emeklilerimiz sayısal olarak 15 Milyon gibi bir rakama ulaşmasından dolayı Toplu Sözleşme dönemi başlamasından buyana memurun taban maaşına iyileştirme yapılmak istenmedi ve kanuna rağmen kanunsuz maddeler kabul edildi.

Devletimiz yapılan uygulamaların yasalar ve kanunlar içerisinde yapılmasını ve uygulanması için gerekli tedbirleri alır. Görüyoruz ki bir kesimin talepleri diğer kesime zulüm olmasına rağmen kanuna aykırı maddeler toplu sözleşme dönemlerinde kanuna rağmen geçirilmiştir. Bunlara birçok örnek verilebilir. Kurumlar arasında aynı unvana sahip memurun arasında farklılıklar oluşturulamayacağı 4688 sayılı kanunun 31. maddesinde açıkça yazmaktadır. Aynı kanunun aynı maddesin de kurumsal hiyerarşiyi bozacak tekliflerde verilemez diyor. Kanunun maddesi açık olmasına rağmen memur adına toplu sözleşme masasına oturan sendikalar, bu teklifleri verirken, aynı masada devlet adına oturan kamu işveren temsilcileri istenen talepleri neden yasa ve kanuna uygunluğunu denetlemezler bilmek isteriz. Bu tür sözleşmelerin yasa ve kanuna uygunluğunu ayrıca bir kurum denetlemez mi? Yetkili olamayan sendikalar kanuna uymayan bu maddelerin kanuna aykırı olduğunu neden söylemezler ve iptali için neden dava açmazlar.

Şimdi getirilecek torba yasa da bunları düzeltmek için neler getirilecek, hep birlikte göreceğiz. Umarım sağ duyu ve vicdanlar konuşur da bu zamana kadar yapılan yanlışlıklar düzeltilir.

Sağlık Bakanlığı Dışı Sağlık Çalışanları Platformu.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler