,

Türkiye Ulusal Ajansı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği değişti

Türkiye Ulusal Ajansı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı

Türkiye Ulusal Ajansı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği değişti

vrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından:

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/10/2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Ulusal Ajansı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler