,

Teknisyenin arazi tazminatı talebi reddedildi

Kamu Denetçiliği Kurumu, kendisine açık mahallerde çalıştığı için arazi tazminatı ödenmesi gerektiğini belirten teknisyenin talebini reddetti

Teknisyenin arazi tazminatı talebi reddedildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığında çalışan bir teknisyen, kolordu komutanı konutunun bahçe kameraları enerji hattı yapım işleri ve Kışla binası sosyal tesislerin bahçe ve çevre aydınlatma, direkt ve hat arızaları faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarım işlerini yaptığı için arazi tazminatı talebinde bulunmuştur.

Açık çalışma mahallinde çalışmak ne demek?

Bakanlar Kurulu Kararının eki II sayılı Cetvelin E Teknik Hizmetler Bölümünün 6’ncı maddesi kapsamında Ek Özel Hizmet Tazminatı ödenebilmesi için yapılan çalışmaların, hizmet binaları dışında açık çalışma mahallinde yapılması gerekmektedir. Anılan düzenlemede, hizmet binası kavramının tam olarak neyi ifade ettiği açıkça belirtilmemekle birlikte uygulamada nasıl kabul edilmesi gerektiğini Danıştay kararlarından anlayabilmekteyiz. Danıştay bu konuda, Ek Özel Hizmet Tazminatı ödenebilmesi için yapılan çalışmaların “faal durumdaki hizmet binalarından tamamen bağımsız bir yerde olan arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe ve yol gibi açık çalışma mahallerinde olması gerektiği” değerlendirmesinde bulunmaktadır. Bu sebeple de “kışla alanı içindeki çalışmalar” veya “kampüs alanı içindeki çalışmalar” için Ek Özel Hizmet Tazminatı ödenemeyeceği şeklinde kararlar vermiştir

Arazi tazminatı kimlere verilir?

006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın ekinde yer alan (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6’ncı maddesinde, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu maddede açık çalışma mahallinin ise; arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden ve yol biçiminde sayıldığı, faal durumdaki hizmet binalarının ise açık çalışma mahalli kapsamı dışında tutulduğu görülmektedir.

Birlik içindeki tesislerdeki bakım ve onarımlar açık mahale girer mi?

Somut olayda başvuranın, 3. Kolordu Kışlası Kor.Kh.Dest.Gr.Hiz.Tkm. Komutanlığı bünyesinde Kolordu Komutanı konutu bahçe kameraları enerji hattı yapım işleri ve Güney Kışla A bina sosyal tesislerin bahçe ve çevre aydınlatma, direkt ve hat arızaları faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarım işleri kapsamında olduğu ve 657 sayılı Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı mezkûr hükümleri kapsamında “açık çalışma mahallinde çalışmak" anlamına gelmediği, bir askeri birliğe ait açık arazide yer alan bakım, onarım, tadilat ve kontroller için yapılan çalışmalar birlik içinde yer alan tesisatın bakım onarım işleri olarak değerlendirilmiştir Öte yandan açık alanda yaptığını öne sürdüğü çalışmaların başvuranın görev tanımı içerisinde sayılmıştır. Ayrıca söz konusu çalışmaları aynı kışla içerisinde gerçekleştirilmiştir. Yani başvuranın iddia ettiği gibi yapılan bu çalışmaların hizmet binaları dışında açık mahallerde gerçekleştirilmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, yukarıda bahsedilen Danıştay kararlarında da yer Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

KDK kararının tam metnini görmek için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler