,
#Sözleşmeli personel

Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda değişiklik yapıldı

Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Yerüstü Maden Uzmanı, Maden Haritacılığı Uzmanına 130 ila 150 puan arasında ek ödeme verilecek

Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda değişiklik yapıldı

28 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar şu şekildedir:

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 5911
Ekli “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karara ekli “Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranlan Cetveli”nin 9 uncu sırasının sonuna “, Yerüstü Maden Uzmanı, Maden Haritacılığı Uzmanı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

GAZETEMEMUR.COM AÇIKLAMASI

Yerüstü Maden Uzmanı, Maden Haritacılığı Uzmanına 130 ila 150 puan üzerinden ek ödeme verilecek

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler