BIST 100 8.242,24 %-0.75 Dolar 27,30 %0.29 Euro 28,91 %0.34 Altın Gram 1.670,34 %0.42 Brent Petrol 94,50 %0.56 Bitcoin 26.233,00 %0.06
,

Sendika üyesi memura verilen ikramiye 707 TL'ye ulaştı

Kamu görevlileri sendikalarına üye olan personel verilen toplu sözleşme ikramiyesi 495 TL'den yeni zamla birlikte 706,90 TL'ye ulaştı.

Sendika üyesi memura verilen ikramiye 707 TL'ye ulaştı

Toplu sözleşme ikramiyesi sendika üyesi kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesi gereğince yapılan bir ödemedir.

Memur toplu sözleşme ikramiyesi 2022

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeye göre, 2119 göstergesinin aylık katsayı ile çarpımından oluşacak tutarda, 2022 yılı başından itibaren 3 ayda bir toplu sözleşme ikramiyesi verilecektir. Aylık katsayı, 2022 yılının Temmuz- Aralık dönemi için 0,333603'tür.

6. Dönem toplu sözleşmede yer alan hüküm şu şekildedir:

"Madde 23- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" ibaresi, "kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklinde, "kırkbeş Türk Lirası" ibaresi "2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.

Memur toplu sözleşme ikramiyesi nasıl hesaplanır?

Toplu sözleşme ikramiyesi, toplu sözleşmede kararlaştırılan gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımından oluşmaktadır.

Toplu sözleşmenin yukarıda yer verilen hükmü dikkate alındığında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 375 sayılı KHK'nin ek 4. maddesinin ilk cümlesi; "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir." şeklinde uygulanacaktır.

Sendikalı memura 495  TL değil 707 TL verilecek

Yukarıdaki hesaplamada gösterge rakamı (2119) sabit olmasına rağmen aylık katsayı değişkendir. Aylık katsayı 2022 yılı Temmuz Aralık dönemi için 0,333603 olarak belirlenmiştir. 

Toplu sözleşme ikramiyesi

2022 yılının ilk altı ayı için: 2119*0,233682 = 495,17 TLdir.

2022 yılının ikinci altı ayı: 2119*0,333603 = 706,90 TLdir.

Toplu sözleşme ikramiyesi hangi aylarda ödenir?

375 sayılı KHK'nin ek 4. maddesi gereğince, toplu sözleşme ikramiyesi, sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ödenmektedir.

Toplu sözleşme ikramiyesi nedir, kimlere ödenir?

Toplu sözleşme ikramiyesi, memur sendikalarına üye olan kamu personeline 3 ayda bir verilen bir ödemedir. 6. dönem toplu sözleşmede alınan karar gereğince toplu sözleşme ikramiyesi, hizmet kolunda yüzde 1 örgütlenen sendika üyelerine verilecekti. Ancak Danıştay'ın toplu sözleşmedeki bu düzenlemeyi iptal etmiştir

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler