BIST 100 4.839,96 %-1.15 Dolar 19,19 %0.04 Euro 20,89 %-0.17 Altın Gram 1.218,31 %0.2 Brent Petrol 78,64 %-0.81 Bitcoin 27.813,98 %2.81
Ashburnaçık3 °Caçık
,
#Memur

OHAL bölgesindeki memur istifa edebilir mi?

657 sayılı Kanunun 96. maddesine göre OHAL ilan edilmiş illerde çalışan kamu görevlileri çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

OHAL bölgesindeki memur istifa edebilir mi?

657 sayılı Kanunun "Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü" başlıklı 96. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar."

657'nin 97'nci maddesinde ise Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere 96'ncı maddeye aykırı hareket edenlerin hiçbir surette,  devlet memurluğuna alınamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, OHAL ilan edilen bölgelerdeki memurlar istifaları kabul edilmedikçe istifa edemezler. İstifadan sonra onayı beklemeden çekip gidenler bir daha memurluğa dönememektedir.

OHAL'de istifa eden akademisyenin durumu ise şu şekildedir:

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde; "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır. Ancak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60/b maddesinde yer alan "Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler." hüküm gereğince istifa eden akademisyenlerin yeniden üniversitelere dönüşüne dair düzenleme yapıldığı için, akademisyenler hakkında 657 sayılı Kanunun 96 ve 97. maddeleri uygulanmamaktadır.

OHAL döneminde, kamu işçisi istifa edip memurluğa geçebilir mi?

4857 sayılı İş Kanununda işçilerin Olağanüstü hal döneminde istifasına dair özel bir hüküm bulunmamaktadır. Dolaysıyla OHAL bölgesinde çalışan işçiler istifa edebilirler ve eğer bir memuriyet kadrosuna atanmaya hak kazanmışlarsa işçilik görevini bırakıp memurluğa geçebilirler.

OHAL'de İstifa eden memurun emekliliği yanar mı?

657 sayılı Kanununda sadece OHAL bölgesinde istifa eden memurun yerine bir memur gelmedikçe istifa edilemeyeceği şeklinde bir hüküm yer almaktadır. OHAL döneminde yaş ve prim gün sayısını dolduranların emekliliğini engelleyen bir durum bulunmamaktadır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler