,

Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/11/2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ı) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan “ve işletim sisteminin uygulanmasını” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“1) En az iki yıllık yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,”

“1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler