Memurlar

Maaşlardaki gelir vergisi kesintisinde AGİ ayrıntısı

Muhasebat Genel Müdürlüğünün hazırladığı Say2000 bordrolarının Gelir Vergisi kısımlarında yer alan miktar AGİ indirildikten sonra kalan miktardır.

Eklenme : 23 Aralık 2021 Perşembe 23:35 - Güncelleme : 01 Ocak 0001 Pazartesi 00:00


TBMM Genel Kurulu, memurlar dahil tüm çalışanları kapsayan gelir vergisi düzenlemesini kabul etti. Şimdi bu düzenlemenin Cumhurbaşkanlığınca onaylanıp Resmi Gazetede yayımlanması bekleniyor.

Gazetememur.com'da örneklerle açıklanan gelir vergisi düzenlemesinin maaşlara etkisiyle ilgili haberi okumak için tıklayınız. memurlar/memura-700-liralik-katki-var-mi

Bordrodaki gelir vergisi tutarı AGİ düşüldükten sonraki tutardır

Say2000 bordrolarında yer alan Gelir Vergisi kalemi AGİ indirildikten sonra kalan miktardır.
ordronuzda;
Gelir Vergisi: 181
AGİ: 402 TL ise
Kesintisiz gelir vergisi 181+402=583 TL'dir.

Gelir Vergisi, gelir vergisi matrahına gelir vergisi oranının uygulanmasıyla bulunmaktadır.

Ocak 2022'de, tüm çalışanlar, ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmına isabet eden gelir ve damga vergisinden muaf tutulacaktır. Brüt asgari ücretten (5004 lira) sigorta payı düşüldükten sonra (%15) kalan matraha gelir vergisi uygulanırsa 638 TL'lik bir gelir vergisi elde edilmektedir. 37 TL'lik de bir damga vergisi ödemesi bulunmaktadır. Yani bir memur Ocak 2022'de 638 TL'lik gelir vergisi tutarına kadar vergiden muaf olacaktır. Bir memurun Ocak 2022'deki gelir vergisi matrahı 3.500 TL olursa, ödemesi gereken gelir vergisi 3500*0,15=525 TL olacaktır. 525 TL tutarı, asgari ücrete kadar olan kısma isabet eden gelir ve damga vergisinden tutarından (638+37) az olduğu için memur vergi vermeyecektir.

Gelir vergisi ve AGİ hesaplaması:

Aralık maaşına göre,
Gelir Vergisi:179
Damga Vergisi:61
AGİ:402
Gelir vergisi matrahı:2.907
olan bir memurun Ocak 2022'deki durumu nasıl olur?

AGİ 402 TL olduğu için memur evli, eşi çalışmıyor ve 2 çocuğu olmalıdır.

Bu kişinin Aralık 2021'de ödemesi gereken asıl vergi: 2907*0,20= 581,4 TL'dir, fakat AGİ bu vergiden mahsup edildiğinden net (581,4 - 402 = ) 179 TL vergi kesilmiştir.

2022 yılı Ocak ayında asgari ücrete kadar olan maaş kısmı için hem gelir vergisi hem de damga vergisi muafiyeti bulunmaktadır.
2022 brüt asgari ücret : 5004 TL, Net asgari ücret: 4253 TL
Asgari ücretten kesilecek gelir vergisinin matrahı (5004-750)=4253 TL
Kesilecek gelir vergisi ise : 4253*0,15 = 637 TL
Asgari ücretten kesilen damga vergisi ise: 5004*0,00759 = 37 TL

2022 yılı Ocak'ta gelir vergisi matrahı yüzde 20 artış varsayımıyla 2.907*1,20=3.488 TL olacaktır. 3.488'in gelir vergisi 3.488*0,15=523 TL olacaktır. 637 TL'ye kadar vergi muafiyweti olduğu için memur Ocak ayında hiç vergi vermeyecek, damga vergisinden (37 TL) muaf olacak, AGİ de almayacaktır.

Eğer gelir vergisi muafiyeti olmasa ancak AGİ olsaydı.
=Gelir vergisi- AGİ
= 523- 562
= -39 (Gelir vergisi ödenmeyecekti)

Bu örnekte, Ocak 2022 itibariyle muafiyetin maaşa bir etkisi bulunmamaktadır.

gundem/son-duzenleme-sonrasinda-memurun-vergisi-nasil-hesaplanacak

Sorularınız için [email protected].com mail adresini kullanabilirsiniz.

Kaynak : TT