BIST 100 4.886,89 %-1.3 Dolar 20,78 %0.02 Euro 22,73 %1.2 Altın Gram 1.311,94 %0.04 Brent Petrol 72,37 %-0.32 Bitcoin 27.137,99 %2.31
,
#Görevde yükselme

KDK'dan, "yazı işleri müdürlüğü sözlü sınavı usulsüz" kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu Şanlıurfa Valiliğinin yaptığı görevde yükselme sözlü sınavının yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılmadığına karar verdi.

KDK'dan, "yazı işleri müdürlüğü sözlü sınavı usulsüz" kararı

İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik olarak 14.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınavda 98.75 puan alarak sınava giren 18 aday arasından 1. olan bir aday, sözlü sınavda 80 puan alarak asil adaylar arasına girememiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı incelemede, ilgili tutanaklarda üyelerin ilgili tutanakları, verdiği puanla ilgili değerlendirme içerecek şekilde doldurmadıkları, bu bağlamda verilen puanların gerekçelendirilmediği gerekçesiyle sözlü sınav usulüne uygun yapılmadığına karar vermiştir.

Görevde yükselmeye dair KDK Kararının gerekçesinin ilgili bölümleri şu şekilde:

11. İdare hukukunda, idari işlemlerin şekil noksanlığı asli ve tali şekil noksanlığı olarak ikiye ayrılmaktadır. Asli şekil noksanlığı idari işlem ortaya çıkarken sonucunu etkileyecek derece eksiklik olarak değerlendirilirken, tali şekil noksanlığı işlemin sonucunu etkilemeyecek (örneğin belli bir kıyafet giyme zorunluluğu olan bir meslek mensubunun iş kıyafeti olmaksızın işlem yapması gibi) derecedeki şekil noksanlığıdır. İlgili işlemin iptal edilebilmesi için şekil noksanlığının asli şekil noksanlığı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Yönetmelik hükümlerine uygunluğun denetlenmesi için yerine getirilmesi gereken şekli unsurlar da asli şekil noksanlığı olarak kabul edilir. İlgili tutanaklarda üyelerin ilgili tutanakları, verdiği puanla ilgili değerlendirme içerecek şekilde doldurmadıkları, bu bağlamda verilen puanların gerekçelendirilmediği anlaşılmıştır.

12. İdarenin sözlü sınav öncesinde, sınav soruları ile birlikte cevap anahtarının hazırlanması, sorulan bilgi sorularına adayların verdiği yanıtlara ve kişisel niteliklerine göre yapılan değerlendirmede hangi komisyon üyesince hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı ve ‘gerekçeleriyle’ gösterilmesi, sözlü sınavın nesnelliği açısından aranan kriterlerdir. Bu itibarla başvuruya konu olayda mülakatta tutanaklarda verilen puanların gerekçesinin belirtilmemesi nedeniyle ilgili mevzuat hükmüne de uygunluğu tespit edilememiştir. Öte yandan yapılan sınavın sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmadığı tespit edildiğinden, iyi yönetim ilkelerinden olan “nesnellik”, “tarafsızlık”, “şeffaflık”, “hesap verilebilirlik” ilkelerine aykırı davrandığı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde idarenin hukuka ve hakkaniyete aykırı işlem tesis ettiği yönünde kanaat oluşmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumunun 7 Kasım 2022 tarihli kararı için tıklayınız

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler