,
#Ek gösterge

Gelir uzmanları ve SGK denetmenleri de 3600 ek gösterge alacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeye göre Gelir uzmanları ve SGK denetmenleri de 3600 ek gösterge alacak

Gelir uzmanları ve SGK denetmenleri de 3600 ek gösterge alacak

Kariyer mesleklerde bugüne kadar ikili bir ayrım bulunmaktaydı.

Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, İl Göç Uzmanları, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları 3000 ek gösterge alırken diğer uzman ve müfettişler 3600 ek gösterge almaktaydı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle bu ayrım ortadan kaldırılmıştır.

En az 3 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları, Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları kadrosuna atanmış olanlar da, ek gösterge kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi halinde 3600 ek gösterge alacaktır.

İşte TBMM'de kabul edilen kanun teklifi:

Görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli (I) sayılı Cetvelin "I. GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (h) ve (ı) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

teklif ederiz.

"h) En az 3 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokulları

1

3600

bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi

2

3000

eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Gelir Uzmanları, İl

3

2200

İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat

4

2100

Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları, Ürün

5

1800

Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik

6

1700

Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları kadrosuna atanmış olanlar.

7

1500

 

8

1400

"ı) Bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, daire başkan

1

3600

yardımcısı, başkan yardımcısı, şube müdürü, sayman, şube müdür

2

3000

yardımcısı, müdür yardımcısı, sayman yardımcısı, hazine sayman

3

2200

yardımcısı, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, merkez sekreteri, kurum sekreteri, birlik sekreteri, savunma sekreteri, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, sivil savunma uzmanı kadrolarında bulunanlar, diğer müdür ve başkan unvanlı kadrolar ile bunların yardımcıları, (II) sayılı Cetvelde sayılan unvanların birinci derece

4

2100

 

Kabul Önergenin Gerekçesi şu şekildedir:

Önergeyle, kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında istihdam edilen, mesleğe özel yarışma sınavıyla alınan ve belirli bir yetiştirme dönemi sonunda yeterlik sınavıyla atama yapılan uzman ve denetmen kadrolarında görev yapan personel ile taşrada yönetim kademesinde görev yapan personelin ek göstergesinin de 3600'e çıkarılması amaçlanmaktadır.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler