,
#Ek gösterge

Ek göstergesi değişen emeklilere 15 günlük fark verilecek

Özellikle şube müdürleri başta olmak üzere daha önce emekli olanlara 1 Şubat 2023 tarihindeki maaşları verilirken, ayrıca 15 ila 31 Ocak 2023 arasındaki dönem için fark verilecek.

Ek göstergesi değişen emeklilere 15 günlük fark verilecek

Ek gösterge düzenlemesini içeren 7417 sayılı Kanun, 15 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Düzenleme özellikle aylık yansıtma oranları değişen emeklililer açısından önem taşıyor.

Şube müdürleri başta olmak üzere bir kısım personelin aylık yansıtma oranları yüzde 85'ten yüzde 145'e çıktı.

Yeni maaşlar 1 Şubat 2023 tarihinde ödenecek. Ancak daha önce emekli olmuş kişilere, Gazetememur.com'un analizine göre, aylık yansıtma oranları değişmiş ise 15 ila 31 Ocak 2023 dönemi için aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

Aylık yansıtma oranları neden önemli?

Tazminat aylığı olarak bilinen bu kalem, en yüksev Devlet memuru aylığına tazminat aylığı yansıtma oranının uygulanmasıyla belirlenmektedir. En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge+gösterge)*Maaş katsayısı ile bulunmaktadır.

Şube müdürleri için tazminat yansıtma oranı daha önce yüzde 85 iken, ek göstergeleri 3600'e yükseltildiği için tazminat oranı yüzde 145'e yükselmiştir. Yine müdür yardımcıları, gelir uzmanları, sosyal güvenlik denetmenleri gibi bazı uzmanlarının da ek göstergesi 3600'e yükseltildiği için tazminat yansıtma oranları yüzde 145 üzerinden hesaplanacaktır.

Bir kaç örnekleme şu şekildedir:

Örnek 1: Şube Müdürü unvanı esas alınarak 15.06.1999 tarihinden itibaren (+2200) ek gösterge rakamı esas alınarak 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanan bir sigortalının emekli aylığı, 7417 sayılı Kanun ile 15.01.2023 tarihinden itibaren ilgilinin ek gösterge rakamı (+3600) şeklinde yeniden belirlendiğinden, herhangi bir kesenek ve kurum karşılığı veya sigorta primi farkı talep edilmeksizin %85 yansıtma oranı yerine %145 yansıtma oranı esas alınarak hesaplanacak ve kendisine 01.02.2023 tarihindeki tam aylığının yanı sıra 15.01.2023-31.01.2023 dönemi için yansıtma oranı artışından kaynaklı aylık farkı da ayrıca tahakkuk ettirilecektir.

Örnek 2: Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapmakta iken 10.01.2023 tarihinde isteği üzerine emekliye sevk edilen 5434 sayılı Kanuna tabi bir sigortalının 15.01.2023 tarihinden itibaren bağlanacak emekli aylığı ile kendisine ödenecek emekli ikramiyesi tutarı (+7000) ek gösterge rakamı ve %195 yansıtma oranı esas alınarak hesaplanacaktır.

Örnek 3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 1 inci dereceli Şube Müdürü kadrosunda çalışmakta iken 30.12.2022 tarihinde isteği ile emekliye sevk edilen 5434 sayılı Kanuna tabi bir kamu görevlisinin aylık başlangıç tarihi 01.01.2023 olduğundan emekli ikramiyesi ile 01.01.2023-31.01.2023 dönemi emekli aylığı (+2200) ek gösterge rakamı ve Tablo-1'de belirtilen %85 yansıtma oranı esas alınarak hesaplanacak, daha sonra ilgiliye 15.01.2023-31.01.2023 dönemi için 7417 sayılı Kanun ile yeniden belirlenen (+3600) ek gösterge rakamı ve bu ek gösterge rakamına göre Tablo 2'de belirtilen %145 yansıtma oranı esas alınarak kısıt emekli aylığı farkı tahakkuk ettirilecek ve 01.02.2023 tarihinden itibaren emekli aylıkları (+3600) ek gösterge rakamı ve %145 yansıtma oranı esas alınarak ödenmeye devam edecektir.

2023 yılı itibariyle geçerli olan ek gösterge cetveli (1.Bölüm)

2023 yılı itibariyle geçerli olan ek gösterge cetveli (2.Bölüm)

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler