,

Düşük ek göstergeliye ilave emekli maaş artışı önergesi reddedilmiş

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan en yüksek devlet memuru aylığının belirli tutarına ilişkin oranların yeniden belirlenmesi önergesi genel kurulda reddedildi.

Düşük ek göstergeliye ilave emekli maaş artışı önergesi reddedilmiş

Önerge geçse isi 3600 ek göstergeden düşük olanların emekli aylıkları biraz daha artacaktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesiyle düzenlenmekte olan 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga ek 70'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

"b) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 255'ine,

- Ek göstergesi 7800 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 215'ine,

- Ek göstergesi 7000 (dahil) - 7800 (hariç) arasında olanlarda % 195'ine,

- Ek göstergesi 5400 (dahil) - 7000 (hariç) arasında olanlarda % 165'ine,

- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 5400 (hariç) arasında olanlarda % 145'ine,

- Ek göstergesi 2800 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 125'ine,

- Diğerlerinde % 95'ine,

tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur."

Ayhan Erel Mehmet Metanet Çulhaoğlu Bedri Yaşar

Aksaray Adana Samsun

Fahrettin Yokuş Ümit Beyaz Zeki Hakan Sıdalı

Konya İstanbul Mersin

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) - Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Önerge hakkında söz isteyen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)

BEDRİ YAŞAR (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesi üzerine söz almış bulunuyorum.

Değerli milletvekilleri, emeklilerimizin hâli ortada. Emeklilerimizin her zaman bizim başımızın üstünde yeri var. Onlar, zamanında bu ülkenin üretimine, istihdamına ve kalkınmasına çok önemli katkılar sağlamış büyüklerimizdir, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz.

Değerli milletvekilleri, bu vatandaşlarımızı emekli oldular, köşelerine çekildiler diye yok sayamazsınız. Emeklilerimizin bugün hâlinin ne olduğunu sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz, en son 2.500 liralık en düşük emekli maaşını 3.500 lira yaptınız, bugün emeklilerimiz bırakın torunlarına bayram harçlığı vermeyi, evlerine ziyarete gitmekte bile zorluk çekiyorlar. Ben Samsun Milletvekiliyim, bugün Samsun-İstanbul bileti 350 lira, geri dönüşü 700 lira, hanımıyla beraber gitse 1.400 lira.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) –

Gidince dönemiyorsun. Dönemiyorsun Başkanım, orada kalıyorsun.

BEDRİ YAŞAR (Devamla) - Bugün asgari ücret belirlendi, 5.500 lira siz de en düşüğünü 3.500 lira yaptınız. Bırakın torunlarına, çocuklarına hediye almayı, "sılayırahim" diyorsunuz; evlerine gitme, ziyaret etme bile lüksleri yok. Eskiden emekli olan vatandaşlarımız hiç olmazsa aldıkları emekli ikramiyesiyle, komşularından topladığı üç beş kuruşla beraber ev alma imkânı vardı. Bugün o evi almayı bırakın, kapısından bile geçemez; bir odasını bile satın alamaz. Bugün emeklilerin durumu ortada. Ne yapıyorlar? Sabahtan akşama kadar kuyruklarda. Peki, bunu hak ediyorlar mı? Hani, bizim ülkemizin refahından bahsediyoruz, gelişmişliğinden bahsediyoruz, yirmi yılını, otuz yılını veren insanların hâlâ ikinci iş peşinde koştuklarını hepimiz biliyoruz; yazıktır, günahtır. Bugün, sosyal devlet olmanın gereği olarak hiç olmazsa hazine garantili köprülere ayırdığınız para kadar, şehir hastanelerindeki hasta garantilerine ayırdığınız para kadar, kur korumalı mevduata ayırdığınız para kadar -bunların yüzde 25'ini bile- emeklilerin maaşını iyileştirmek için harcasanız hiçbir problem kalmaz. Bunu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz. Bugün, özellikle, kişi başına millî gelir 12.582 dolardan 9 bin dolara düşmüş, tüketici enflasyonu yüzde 73,5, üretici enflasyonu yüzde 132, açlık sınırı 6.319 lira. Bugün, asgari ücret açıklandı 5.501 lira. Sizin asgari emeklilik maaşını yaptığınız rakam 3.500 lira. Yani ramazan senede bir ay, sizin hesaba göre bunların bütün yılı oruçlu geçirmeleri lazım. Bunun yanı sıra ev kiralarını söylemiyorum; elektrik, doğal gaz, su faturalarını söylemiyorum. Eskiden bir ev kiralarken bunların hiçbir tanesine bakılmazdı. Evin kirası bin liradır, 2 bin liradır; bu konuşulurdu ama bugün maalesef, elektrik, su, doğal gaz bedellerinin kiraların daha üzerinde olduğunu hepimiz görüyoruz ve de biliyoruz. Bizim önerimiz şu... Hiç olmazsa bu dönem hem asgari ücrete hem de çalışanlara enflasyon oranında zam yapılsın diye bekliyorduk, ümit ediyorduk ama maalesef, bugün yine dağ fare doğurdu, yüzde 25 dediniz. Yüzde 25'le ellerine geçen para 5.500 lira. Asgari ücretle ne bayram ziyareti ne alışveriş ne çoluğuna çocuğuna bakma ne de asgari şartlarda geçimini sağlama mümkün değil. Açlık sınırının 6.400 lira olduğu bir ülkede 5.500 lirayla ya da 3.500 lirayla geçinmek için mucizeler yaratmak lazım, mucizeler oluşturmak lazım. Otuz beş, kırk yılını bu devlete vermiş vatandaşlarımız hiç olmazsa kalan ömürlerini huzur içinde geçirsinler, sağlık, sıhhat, afiyet içinde geçirsinler; bu vatandaşlarımızın mutlu günleri olsun istiyoruz. Ümit ediyoruz ki refahlarını yükseltirsiniz ama yirmi yılda gelinen nokta bu. Bugüne kadar yaptıklarınıza baktığımız zaman bundan sonra iyi şeyler olacağına dair benim şahsen hiçbir beklentim yok. Sonuç millete gitmek, sandığa gitmek; az kaldı diyorum.

Şimdiden -herhâlde bu dönem son konuşmamız- herkesin bayramını tebrik ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

NOT: Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen hali

“b) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere en yüksek

Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 255’ine,

- Ek göstergesi 7800 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 215’ine,

- Ek göstergesi 7000 (dahil) - 7800 (hariç) arasında olanlarda % 195’ine,

- Ek göstergesi 5400 (dahil) - 7000 (hariç) arasında olanlarda % 165’ine,

- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 5400 (hariç) arasında olanlarda % 145’ine,

- Ek göstergesi 2800 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 85’ine,

- Diğerlerinde % 55’ine,

tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.”

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler