Memurlar

Askeri personel, hakim savcı ve akademisyenlerin ek göstergesi artırıldı

Torba Kanunda - 926 sayılı Kanuna tabi subay ve astsubaylar, - 2802 sayılı Kanuna tabi hakim ve savcılar, Yükseköğretim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetim Kurulu Üyelerinin ek gösterge rakamları ile 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları artırıldı

Eklenme : 28 Haziran 2022 Salı 23:16 - Güncelleme : 28 Haziran 2022 Salı 23:54


3600 ek gösterge kanun teklifinde 926 sayılı Kanuna tabi askeri personel, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi hakim ve savcılar ile 2914 sayılı Kanuna tabi akademisyelerin ek gösterheleri de artırılmıştır.

Ancak en üst kademede yer alan Genelkurmay Başkanı, Kuvvet komutanları, orgenaraller, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanının ek göstergelerinde hiçbir artış yapılmamıştır.

----------------------

İşte kanun teklifinde yer alan diğer personel kanunlarına tabi personelin yeni ek gösterge puanları

MADDE 8- 926 sayılı Kanunun eki Ek Gösterge Cetvelleri kısmında yer alan (I) ve sayılı Ek Gösterge Cetvelleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

I SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ (Subaylar için)

UNVANI

Derece

Ek Göstergeler

a) Genelkurmay Başkanı

1

9000 (Aynı kaldı)

b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

1

8400 (Aynı kaldı)

(Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla)

 

 

c) Orgeneral-Oramiral

1

8000 (Aynı kaldı)

d) Korgeneral-Koramiral

1

7800 (200 puan artırıldı)

e) Tümgeneral-Tümamiral

1

7600 (600 puan artırıldı)

f) Tuğgeneral-Tuğamiral

1

7000 (600 puan artırıldı)

g) Kıdemli Albay

1

6400 (600 puan artırıldı)

h) Albay

1

5400 (600 puan artırıldı)

j) Diğer Subaylar (Bu Kanunun 109 uncu 1 maddesine göre

1

4200 (600 puan artırıldı)

astsubaylıktan subay olanlar dahil)

2

3600 (600 puan artırıldı)

 

3

2800 (600 puan artırıldı)

 

4

2200 (600 puan artırıldı)

 

5

1900 (600 puan artırıldı)

 

6

1750 (600 puan artırıldı)

 

7

1550 (600 puan artırıldı)

 

 

 

8

1450 (600 puan artırıldı)

II SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ (Astsubaylar için)

UNVANI

Derece

Ek Göstergeler

Astsubaylar

1

4200 (600 puan artırıldı)

 

2

3600

 

3

2800

 

4

2200

 

5

1900

 

6

1750

 

7

1550

 

8

1450

 

MADDE 9- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa ekli (I) Sayılı Ek Gösterge Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

I SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ

UNVANI

Derece

Ek Göstergeler

a) Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı

1

8000 (Aynı kaldı)

b) Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, birinci sınıf hâkim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı

1

7800 (200 puan artırıldı)

c) Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hâkim ve savcılar

1

7000 (600 puan artırıldı)

d) Bu Kanuna göre birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olup da birinci derece aylığını almış olan hâkim ve savcılar

1

5400 (600 puan artırıldı)

e) Diğer hâkim ve savcılar

1

4600 (600 puan artırıldı)

 

 

 

2

4200(600 puan artırıldı)

 

3

3600(600 puan artırıldı)

 

4

2900(600 puan artırıldı)

 

5

2800(600 puan artırıldı)

 

6

2200(600 puan artırıldı)

 

7

2100 (600 puan artırıldı)

 

8

1900 (600 puan artırıldı)

 

MADDE 10- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun geçici 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ek gösterge tablosu ile Kanuna ekli Ek Gösterge Cetveli aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

UNVANI

Derece

Ek Göstergeler

Yükseköğretim Kurulu Başkanı

1

8000 (Aynı kaldı)

Yükseköğretim Kurulu Üyeleri

1

7800 (200 puan artırıldı)

Yükseköğretim Denetim Kurulu Üyeleri

1

7800 (200 puan artırıldı)

 

EK GÖSTERGE CETVELİ

UNVANI

Derece

Ek Göstergeler

a) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda dört yılını tamamlamış bulunanlar,

1

7000 (600 puan artırıldı)

b) Profesörler

1

5900  (600 puan artırıldı)

c) Doçentler

1

5400  (600 puan artırıldı)

d) Doktor Öğretim Üyeleri

1-5

4200  (600 puan artırıldı)

e) Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri

1

4200  (600 puan artırıldı)

 

2

3300  (600 puan artırıldı)

 

3-7

2900  (600 puan artırıldı)

 

GEREKÇE:

MADDE 8- 926 sayılı Kanuna tabi subay ve astsubayların ek gösterge rakamları, hiyerarşi, rütbe, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir.
MADDE 9- 2802 sayılı Kanuna tabi hakim ve savcıların ek gösterge rakamları, hiyerarşi, sınıflar ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir.
MADDE 10- Yükseköğretim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetim Kurulu Üyelerinin ek gösterge rakamları ile 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, unvanlar, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir.
 

---------------------

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca GAZETEMEMUR.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Facebook hesabı için tıklayınız.

İnstagram hesabı için tıklayınız.

-----------------------------

Kaynak : Gazete Memur