,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Ders ve Ek Ders Esasları değişti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 7767)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Ders ve Ek Ders Esasları değişti

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7767

Ekli “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine îlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine îlişkin Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “(39)” ibaresi “(36)” şeklinde değiştirilmiş ve mezkûr maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında ders görevi verilenlere fiilen çalıştıkları her 4 saat ders için 1 saat daha hizmetlere destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.”

MADDE 2- Bu Esaslar 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler