,

9 bin sözleşmeli sağlık personeli mi alınacak?

Resmi Gazetede yayımlanan 7496 sayılı Kanun 9 bin sağlık personeli alınacak şeklinde yorumlanmakta olup, bu yorum değildir.

9 bin sözleşmeli sağlık personeli mi alınacak?

Sağlık alanında çeşitli düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun 1 Mart 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun yanlış anlaşılan 22. maddesi hükmü şu şekildedir:

"Made 22- 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “27.000’i” ibaresi “36.000’i” şeklinde değiştirilmiştir."

4924 sayılı Kanun nedir?

4924 sayılı Kanun, istihdamında güçlük çekilen yerlerde Sağlık Bakanlığının diğer mevzuat hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli sağlık personeli istihdam etmesini sağlayan bir bir Kanundur.

9 bin sağlık personeli mi alınacak?

7496 sayılı Kanunla, 4924'e tabi olarak istihdam edilebilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 9 bin artırılmaktadır. Ancak bu durum, 9 bin sağlık personeli alınacağı anlamına gelmemektedir. Zira 4924 sayılı Kanun kapsamında yüzde 99 oranında hekim ve uzman hekim istihdamı yapılmaktadır. 4924'e tabi sözleşmeli pozisyonların unvan bazında dağılımı 27 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tıklayınız. Bu dağılımdan da görüleceği üzere 4924 kapsamında yüzde 99 oranında hekim ve uzman hekim istihdamı yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı 9 bin pozisyonun dağılımını yapacak

Sağlık Bakanlığı, 1 Mart 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme sonrasında, pozisyonların dağılımını yapacaktır. Bu dağılım sorasında hangi unvana ne kadar bir kadro verildiği daha net şekilde görülmüş olacaktır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler