,

4924 sayılı Kanuna tabi sağlık personelinin 2024 vizesi yayımlandı

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2024 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2023/557)

4924 sayılı Kanuna tabi sağlık personelinin 2024 vizesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

NOT: Bu Karar yeni alım olmayıp mevcut personelin istihdamı için her sene alınması gereken bir Karar'dır.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar: 2023/557

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallannda sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2024 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

25/12/2023 TARİHLİ VE 2023/557 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

4924 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİ HÜKMÜ ÇERÇEVESİNDE 1/1/2024 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 2024 YILINDA
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK HİZMET BİRİMLERİ

SAĞLIK BAKANLIĞI

 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK EVİ

YATAKLI TEDAVİ

TOPLAM

DİYETİSYEN

 

 

 

1

1

EBE

 

1

8

 

9

HEMŞİRE

 

 

 

2

2

SAĞLIK MEMURU

 

6

 

19

25

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

 

 

 

1

TABİP

 

 

 

3.498

3.498

UZMAN TABİP

 

 

 

23.464

23.464

TOPLAM

1

7

8

26.984

27.000

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler