Mahkeme Kararları

Usulsüz yemek yardımı ödemeleri af kanuna takıldı

Sayıştay 8. Dairesinin yeni yayımlanan iki kararında, belediyenin usule aykırı olarak yaptığı yemek yardımı 7147 saylı Kanun kapsamına girdiğinden kamu zararı sayılmayarak işlemden kaldırıldı.

Eklenme : 22 Kasım 2022 Salı 20:07 - Güncelleme : 22 Kasım 2022 Salı 20:13


Personeline yemek yardımını bir ödeme aracı üzerinden gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme araçlarının teminini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılamış olan … Belediyesinin anılan hizmet alımını 7417 sayılı Kanun’un geçici 1’inci maddesinin yürürlük tarihinden önce gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Söz konusu madde hükmünde belediyenin yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacağı, başlamış olanların ise işlemden kaldırılacağı düzenlemesine yer verildiğinden, dosyanın işlemden kaldırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

İşte o kararlar:

Yılı: 2018
Dairesi :8
Karar No :255
İlam No: 238
Tutanak Tarihi :18.10.2022

Yemek yardımı

… Belediyesinde “Memur Personel Yemek Hizmet Alımı” ihalesi kapsamında; öğle yemek bedelinin yarısının yemek yiyen memur personelden kesilmemesi sonucu oluşan ve sözleşme bedeli esas alınarak hesaplanan … TL tutarındaki kamu zararı hakkında, … sayılı İlam’ın … maddesiyle verilen tazmin hükmüne ilişkin olarak Harcama Yetkilisi …, Gerçekleştirme Görevlileri …, … ile Diğer Sorumlular …, …, …, …, … ve … tarafından Temyiz Kurulu’na sunulan … tarih ve … Sayıştay evrak kayıt numaralı ortak dilekçe üzerine Temyiz Kurulu tarafından verilen … tarih ve … tutanak numaralı bozma kararı çerçevesinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince konunun görüşülmesine karar verildi.

05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 1’inci maddesinin üçüncü fıkrasında;

“(3) Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihine kadar personeline yemek yardımını nakden ödeyen ya da kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı üzerinden gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme araçlarının teminini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılamış olan ve 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı olarak sosyal denge tazminatı verdiği tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlamış olanlar işlemden kaldırılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümden, bu maddenin yürürlük tarihine kadar personeline yemek yardımını nakden ödeyen ya da kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı üzerinden gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme araçlarının teminini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılamış olan belediyelerin yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacağı, başlamış olanların ise işlemden kaldırılacağı anlaşılmaktadır. Hükümde belediyelerin yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaması ve başlamış olanların işlemden kaldırılabilmesi için ön şart olarak anılan işlemlerin konusunun suç teşkil etmemesi ve kesinleşmiş bir yargı kararına dayanmaması koşulları aranmaktadır.

… Belediyesi tarafından gerçekleştirilen … tarih ve … TL sözleşme bedelli (… Ay Süreli, Toplam … Öğün) “Memur Personel Yemek Hizmet Alımı” ihalesi çerçevesinde yüklenici firma tarafından memurlara ticket benzeri kartların dağıtıldığı, bir öğün yemek bedeli olarak tespit edilen … TL’nin yarısı olan … TL + … TL KDV fiili çalışılan gün sayısı ile çarpılarak, aylık tutarın bu kartlara yemek yardımı olarak yüklendiği ve karşılığı olan tutarın belediyeye tüketime hazır gıda maddesi olarak fatura edildiği tespit edilmiştir.

Personeline yemek yardımını bir ödeme aracı üzerinden gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme araçlarının teminini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılamış olan … Belediyesinin anılan hizmet alımını 7417 sayılı Kanun’un geçici 1’inci maddesinin yürürlük tarihinden önce gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Söz konusu madde hükmünde belediyenin yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacağı, başlamış olanların ise işlemden kaldırılacağı düzenlemesine yer verildiğinden, dosyanın işlemden kaldırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, 7417 sayılı Kanun’un geçici 1’inci maddesi kapsamında olduğu anlaşılan ... sayılı İlamın ... maddesindeki sorumlular hakkında mali yargılama ve takibat yapılamayacağı, başlamış olanların ise işlemden kaldırılacağı anlaşıldığından, dosyanın ilgili madde ile sınırlı olarak işlemden kaldırılmasına, oy birliğiyle,

********

Yılı :2019
Dairesi : 8
Karar No :256
İlam No: 175
Tutanak Tarihi :18.10.2022

Yemek yardımı

… Belediyesinde “Memur Personel Yemek Hizmet Alımı” ihalesi kapsamında; öğle yemek bedelinin yarısının yemek yiyen memur personelden kesilmemesi sonucu oluşan ve sözleşme bedeli esas alınarak hesaplanan … TL tutarındaki kamu zararı hakkında, … sayılı İlam’ın … maddesiyle verilen tazmin hükmüne ilişkin olarak Harcama Yetkilisi …, Gerçekleştirme Görevlisi … ile Diğer Sorumlular …, …, …, …, . ve … tarafından Temyiz Kurulu’na sunulan… tarih ve …. Sayıştay evrak kayıt numaralı ortak dilekçe üzerine Temyiz Kurulu tarafından verilen … tarih ve … tutanak numaralı bozma kararı çerçevesinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince konunun görüşülmesine karar verildi.

05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 1’inci maddesinin üçüncü fıkrasında;

“(3) Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihine kadar personeline yemek yardımını nakden ödeyen ya da kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı üzerinden gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme araçlarının teminini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılamış olan ve 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı olarak sosyal denge tazminatı verdiği tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlamış olanlar işlemden kaldırılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümden, bu maddenin yürürlük tarihine kadar personeline yemek yardımını nakden ödeyen ya da kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı üzerinden gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme araçlarının teminini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılamış olan belediyelerin yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacağı, başlamış olanların ise işlemden kaldırılacağı anlaşılmaktadır. Hükümde belediyelerin yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaması ve başlamış olanların işlemden kaldırılabilmesi için ön şart olarak anılan işlemlerin konusunun suç teşkil etmemesi ve kesinleşmiş bir yargı kararına dayanmaması koşulları aranmaktadır.

… Belediyesi tarafından gerçekleştirilen … tarih ve … TL sözleşme bedelli (… Ay Süreli, Toplam … Öğün) “Memur Personel Yemek Hizmet Alımı” ihalesi çerçevesinde yüklenici firma tarafından memurlara ticket benzeri kartların dağıtıldığı, bir öğün yemek bedeli olarak tespit edilen … TL’nin yarısı olan … TL + … TL KDV fiili çalışılan gün sayısı ile çarpılarak, aylık tutarın bu kartlara yemek yardımı olarak yüklendiği ve karşılığı olan tutarın belediyeye tüketime hazır gıda maddesi olarak fatura edildiği tespit edilmiştir.

Personeline yemek yardımını bir ödeme aracı üzerinden gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme araçlarının teminini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılamış olan … Belediyesinin anılan hizmet alımını 7417 sayılı Kanun’un geçici 1’inci maddesinin yürürlük tarihinden önce gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Söz konusu madde hükmünde belediyenin yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacağı, başlamış olanların ise işlemden kaldırılacağı düzenlemesine yer verildiğinden, dosyanın işlemden kaldırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, 7417 sayılı Kanun’un geçici 1’inci maddesi kapsamında olduğu anlaşılan … sayılı İlamın … maddesindeki sorumlular hakkında mali yargılama ve takibat yapılamayacağı, başlamış olanların ise işlemden kaldırılacağı anlaşıldığından, dosyanın ilgili madde ile sınırlı olarak işlemden kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur