BIST 4.962,43 %-0.26 Dolar 19,03 %0.09 Euro 20,51 %0.66 Gr. Altın 1.195,72 %1.15 Petrol 75,01 %1.65 Bitcoin 27.930,98 %0.13
İstanbulaçık16 °Caçık
,

Öğretmeni tehdit eden öğrenci dayak yedi, Yargıtay hapis istedi

Yargıtay 8. Dairesi, ortaokul öğrencisini döven öğretmenin eşiyle ilgili beraat verilmesi kararını bozdu

Öğretmeni tehdit eden öğrenci dayak yedi, Yargıtay hapis istedi

Tekirdağ'da yaşanan olayda, ortaokul 8. sınıf öğrencisi ile Türkçe öğretmeni arasında yok yazılmadan dolayı tartışma çıkmıştır. Öğrenci, öğretmeni "kim olduğumu biliyor musun, adam ol, arabanı çizerim lastiğini patlatırım" diyerek tehdit etmiştir. Türkçe öğretmeni olayı eşine aktarmış, eşi de okula gelip öğrenciyi arabasına alıp tokatlamıştır. Cumhuriyet Savcısı hem kasden yaralamadan hem de hürriyetten yoksun bırakmadan dava açmış ancak davalar beraatle sonuçlanmıştır. Savcı, kararı temyiz etmiştir.

Yargıtay 8. Dairesi, öğretmeni tehdit eden 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin, Türkçe öğretmeninin eşi tarafından dövülmesi olayında, verilen beraat kararının bozulmasına karar vermiştir. Yargıtay 8. Dairesi 2022 tarihli yeni kararında, bu iki suçtan ayrı ayrı beraat verilmesinin yasaya aykırı olduğunu belirtmiş ve hapis cezası verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

 

T.C.
YARGITAY
SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2019/10628
Karar : 2022/11317
Tarih : 29.06.2022

Tebliğname No : 14 - 2015/341026

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : Ezine 1. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 21/05/2015

NUMARASI : 2014/642 (E) ve 2015/364 (K)

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından kurulan hükümlere yönelik yapılan temyiz incelenmesinde;

Tüm dosya kapsamında, mağdur R…. B….'ın 13 yaşında ortaokul öğrencisi, sanığın eşi G…. T….'ın ise mağdurun Türkçe öğretmeni olduğu olay günü mağdurun derse geç girmesi nedeniyle öğretmeni ile aralarında yok yazılma mevzusudan dolayı tartışma çıktığı, mağdurun "kim olduğumu biliyor musun, adam ol, arabanı çizerim lastiğini patlatırım" diyerek öğretmeni tehdit edip sınıftan ayrıldığı, akabinde G….'nin sanığı arayarak olayı anlatıp tedirgin olduğunu söylemesi üzerine, sanığın bu duruma sinirlenerek korkutup bu eylemlerinden vazgeçirmek amacıyla, mağdurun bulunduğu yere giderek kimsenin görmemesi içinde mağduru aracın içine alıp basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde darp edip, tehdit ve hakaret eylemlerinde bulunduğu bilaharede araçtan indirip göndermesi şeklinde gerçekleşen eyleminde olayın;

- kasten yaralama aşamasında kaldığı

- kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun, zaman, mekan ve kasıt unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşılmakla,

sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nın 86/2, 86/3-b. maddesi uyarınca mahkumiyeti yerine, yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde eylemin bölünerek ayrı ayrı beraat hükümleri kurulması,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 29.06.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler