,
#Maaş Zammı

2024 emekli Cumhurbaşkanı ve milletvekili maaşları

Bu yazımızda emekli milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı yardımcısı ve TBMM başkanlarının maaşlarına yer verilecektir.

2024 emekli Cumhurbaşkanı ve milletvekili maaşları

5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonrasında emekli milletvekili, Bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan ve TBMM Başkanlarının maaş hesabı değiştirilmiştir.

Bir başka deyişle emekli milletvekili maaşı 5510 sayılı Kanunun 43. maddesindeki gösterge rakamları üzerinden hesaplanmaktadır.

5510 ssayılı Kanunun 43. maddesinin ilgili fıkraları şu şekildedir:

Üçüncü fıkra:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, 126.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanır.

Altıncı fıkra:

Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, Kanunun 26, 28, 44, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddeleri gereğince aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, 27, 29, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelere göre hesaplanacak aylık tutarından az olmamak kaydıyla, 115.225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenir. Bu fıkra hükümlerine göre aylık ödenebilmesi için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici 4 üncü madde kapsamında Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevi esas alınarak malullük veya emeklilik aylığı ödenenler hariç olmak üzere, malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar ile aylık bağlanma şartlarını haiz olmayanların en az 2 yıl süreyle en yüksek Devlet memuru emsal alınarak sigorta primi veya geçici 4 üncü madde kapsamında emekli keseneği ile kurum karşılığı ödemiş olmaları da zorunludur.

Ancak, kanunda yer alan gösterge rakamları 15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı kanunla yükseltilmiştir.

“126.000” ibaresi “133.988” şeklinde ve “115.225” ibaresi “122.530” şeklinde değiştirilmiştir. 2024 yılı Ocak ayı itibariyle emekli milletvekili maaşı hesabı şu şekildedir:

Emekli milletvekili maaşı

2024 yılında yapılan son düzenlemeye göre emekli milletvekili maaşı şu şekilde hesaplanacaktır:

122.225 gösterge rakamı* Maaş katsayısı
122.225* 0,760871
Emekli milletvekili maaşı: 92 bin 997

Emekli Bakan maaşı

2024 yılında yapılan son düzenlemeye göre emekli bakan maaşı şu şekilde hesaplanacaktır:

122.225 gösterge rakamı* Maaş katsayısı
122.225* 0,760871
Emekli bakan maaşı: 92 bin 997

Emekli Cumhurbaşkanı yardımcısı maaşı

2024 yılında yapılan son düzenlemeye göre emekli Cumhurbaşkanı yardımcısı maaşı şu şekilde hesaplanacaktır:

122.225 gösterge rakamı* Maaş katsayısı
122.225* 0,760871
Emekli Cumhurbaşkanı yardımcısı maaşı: 92 bin 997

Emekli TBMM Başkanı maaşı

2024 yılında yapılan son düzenlemeye göre emekli Cumhurbaşkanı yardımcısı maaşı şu şekilde hesaplanacaktır:

133.988 gösterge rakamı* Maaş katsayısı
133.988* 0,760871
Emekli TBMM Başkanı maaşı: 101 bin 947

Cumhurbaşkanının emekli maaş hesabı

Cumhurbaşkanı Maaşı 5510 sayılı Kanunun 43. maddesinin ilk fıkrasında yer alan "Madde 43 - Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, istek tarihinde Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40'ı oranında yaşlılık aylığı bağlanır." hükmü gereğince belirlenmektedir.

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre Cumhurbaşkanı’na verilecek yıllık ödenek 2.196.000 TL'dir.

Cumhurbaşkanı aylık ödeneği: 2.196.000 ÷ 12 = 183 bin 200 TL’dir.

Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı yüzde 40 oran üzerinden hesaplanmaktadır.

Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı: 183.200 x % 40 = 73 bin 200 TL’dir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler