,

2022 yılı memur aylık katsayıları

Gazetememur.com, 2022 yılı Temmuz ayında memur maaşlarına uygulanacak aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarını yayımlıyor.

2022 yılı memur aylık katsayıları

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı maaş katsayılarına dair yeni Genelgeyi 2022 yılı Temmuz ayı itibariyle yayımladı. 

Memur aylık katsayı, taban aylık katsayısı 2022

Temmuz 2022 tarihi itibariyle yayımlanan yeni Genelgeye göre aylık katsayı 0,333603, memuriyet taban aylığı katsayısı 5,221532; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,105796 oldu.

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı Genelgeye göre maaş katsayıları

2022 yılı Temmuz ayı maaş katsayı Genelgesi için tıklayınız.

2022 Temmuz ayı aylık katsayılar

01/07/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere....

KATSAYILAR -
Maaş Katsayısı 0,333603 (0,235445 olan gösterge yüzde 41,69 oranında artırılmıştır)
Taban Aylık Katsayısı 5,221532 (3,68518 olan gösterge yüzde 30,95 oranında artırılmıştır)
Yan Ödeme Katsayısı 0,105796 (0,074667 olan gösterge yüzde 30,95 oranında artırılmıştır)
Kıdem Aylık Göstergesi
(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)
Her hizmet yılı için 20,
25 yılı hizmetten sonra 500

2022 yılı Aile yardımı ödeneği (Eş ve çocuklar için)

2022 yılı Temmuz ayı itibariyle aylık katsayılar şu şekilde olacak.

Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
(2.273*Maaş Katsayısı)
535,16 liradan 758,28 liraya çıkacak

Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin- İki çocuk sınırı 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır)
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)
(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)

Bir çocuk için 58,86 TL'den  83,40 TL'ye çıkacak
İki çocuk için 117,72 TL'den 166,80 TL'ye çıkacak
Üç çocuk için 176,58 TL'den  250,2 TL'ye çıkacak
Dört çocuk için 235,44 TL'den  333,6 TL'ye çıkacak
Beş çocuk için 294,3 TL'den 417 TL'ye çıkacak

(Not: 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 2 katı ödenecektir.)

2022 yılı Doğum ve ölüm yardım ödeneği

Dogum Yardımı Ödeneği
633 sayılı KHK'nın ek 4. maddesi hükmü gereğince, 1/5/2015 tarihinden itibaren;
Türk vatandaşlarına,
canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL,
ikinci çocuğu için 400 TL,
üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL
doğum yardımı yapılır.
Ölüm Yardımı Ödeneği
Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı)
Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı)
2.236,72 TL'den 3.169 TL'ye çıkacak
4.473,45 TL'den 6.338 TL'ye  çıkacak

2022 Özel hizmet tazminatı için kullanılacak olan tutar

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
9.500*Maaş Katsayısı
2.236,72 TL'den 3.169 TL'ye çıkacak

2022 yılı harcırah tutarları

YURTIÇI HARCIRAHLAR
Memur ve Hizmetlilerden
a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar (1)
b) Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) Olanlar
c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) - 5800 (Hariç) Olanlar
d) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
e) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar
129,00
121,00
115,00
102,00
100,00
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
b) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar

38,00
37,00
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

2022 yılında maaşlardan kesintiler

Memurlara Yapilan Ödemeler ve Bu Ödemelerden Yapilacak Kesintiler
VERGİ ORANLARI
Damga Vergisi Oranlari (16.08.1999'dan Itibaren 99/1342 s. B.K.K.)
Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden

Binde 7,59
.
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)
32.000 Türk Lirasına kadar %15
70.000 Türk Lirasının 32.000 lirası için 4.800 TL, fazlası %20
170.000 Türk Lirasının 70.000 lirası için 12.400 TL(ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası %27
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL) %35
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL) fazlası %40

2022 yılı asgari brüt ücreti

BRÜT ASGARİ ÜCRET 6,471 TL
SGK PRİMİ% 14 905,94
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 64,21
KESİNTİLER TOPLAMI 970,15
NET ASGARİ ÜCRET 5.500
   
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)  
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70

 

İlişkili Haberler

Manşetler