,

Yurtdışı harcırah cetveline iki yer daha ilave edildi

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Katmandu ve Oran’a Ait Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8177)

Yurtdışı harcırah cetveline iki yer daha ilave edildi

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8177

6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellerin uygulamaya konulması hakkındaki 24/7/1996 tarihli ve 96/843 8 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Katmandu ve Oran’a ait ekte yer alan cetvellerin ilave edilmesine, amlan Kanunun 47 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Şubat 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

CETVEL İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler