,
#İş İlanları #KPSS

Yıldız Teknik Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İlan

No

Pozisyon Unvanı

Cinsiyeti

Öğrenim Durumu

KPSS

Puan Türü

Adet

Aranılan Nitelikler

2023/1

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

Kadın

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

KPSSP94

8

-2022 KPSS(B) grubu P94 puan türüne sahip olmak.

-01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

-Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

-Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (Görev tanımlarına https://prs.yildiz.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilir. )

2023/2

Destek

Personeli (Temizlik Görevlisi )

Erkek

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

KPSSP94

4

-2022 KPSS(B) grubu P94 puan türüne sahip olmak.

-01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

-Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

-Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (Görev tanımlarına https://prs.yildiz.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilir. )

2023/3

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Erkek

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

KPSSP94

3

-2022 KPSS (B) grubu P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

-01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

-En az 2 (iki) yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

-Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

-Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (Görev tanımlarına https://prs.yildiz.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilir. )

-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

-10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

-Vücudunda görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

-Boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir.(Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

2023/4

Büro Personeli (*)

Kadın/ Erkek

Lisans

KPSSP93

3

-2022 KPSS(B) grubu P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak

-İşletme, İktisat, İstatistik, Endüstri Mühendisliği, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Maliye, Muhasebe ve Maliye, Maliye-Muhasebe, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlannın birinden mezun olmak.

-M.E.B.'dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi almak ve bu hususu belgelendirmek.

-Microsoft Office programlarım iyi derecede kullanıyor olmak.

-01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

2023/5

Büro Personeli

Kadın/ Erkek

Lisans

KPSSP93

1

-2022 KPSS(B) grubu P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak

-Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olmak.

-M.E.B.'dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi almak ve bu hususu belgelendirmek.

-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce alanında) en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

-01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

2023/6

Spor Uzmanı (Cankurtaran)

Erkek

Lisans

KPSSP93

1

-2022 KPSS(B) grubu P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

-Yükseköğretim kurumlannın beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.

-Türkiye Su Altı Federasyonundan alınmış geçerlilik süresi dolmamış en az bronz cankurtaran belgesine sahip olmak.

 • En az 3 (üç) yıl cankurtaran olarak çalıştığını Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 • 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

 • Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

2023/7

Spor Uzmanı (Cankurtaran)

Kadın

Lisans

KPSSP93

1

-2022 KPSS(B) grubu P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

-Yükseköğretim kurumlannın beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.

-Türkiye Su Altı Federasyonundan alınmış geçerlilik süresi dolmamış en az bronz cankurtaran belgesine sahip olmak.

 • En az 3 (üç) yıl cankurtaran olarak çalıştığını Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 • 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

 • Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

(*)“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından yapılacak sözlü sınav başarısı sırasına göre alım yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.

2.Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

3.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

4.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1.Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başlama Tarihi 13.03.2023 - Bitiş Tarihi 27.03.2023 mesai bitimi.

 1. .Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 1. .Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

 2. .Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 3. .Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ve imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Sıra No

İstenilen Belgeler

Açıklama

1

Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu

https://prs.yildiz.edu.tr/ web adresinden temin edilebilecektir.

2

Mezun Belgesi

e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı.

3

2022 KPSS (B) Sonuç Belgesi

Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.

4

Hizmet Döküm Belgesi

e-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/ barkotlu belge oluştur butonu kullanılarak oluşturulan detaylı Hizmet Belgesi.

5

Özel Güvenlik Kimlik Kartı

Kimlik kartı fotokopisi. (Atanmaya hak kazanan adaylardan aslını ibraz etmeleri istenecektir.)

6

Boy/Kilo Gösterir Belge

Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır.

7

Cankurtaran Belgesi

Türkiye Su Altı Federasyonundan alınmış geçerlilik süresi dolmamış en az bronz Cankurtaran Belgesi

8

Bilgisayar İşletmeni Sertifikası

M.E.B.'dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya öğrenimi sırasında bilgisayar dersi aldığı gösterir Transkript Belgesi

9

Yabancı Dil Belgesi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge (Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması gerekmektedir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.Başvuruların incelenmesi sonucunda alım yapılacak her bir pozisyon için istenilen nitelikleri sağlayan adaylar arasından, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.

 • (*) ile belirtilen pozisyonda (2023/4 ilan no.lu pozisyon) anılan maddenin (c) fıkrası uyarınca, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre alım yapılacaktır.

 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile sınavın yeri ve zamanı https://prs.yildiz.edu.tr/ web adresinde ilan edilecektir.

 • Sözlü sınav; adayların lisans mezuniyet alanlarına ilişkin konular ile Microsoft Office programlarının kullanımına ilişkin hususlardan yapılacaktır.

2.Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

3.Asıl adayın başvuru süresi içinde başvurmaması veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda yerine yedek adayların sırasıyla yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

1.Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl adaylar ile yedek adayların listesi https://prs.yildiz.edu.tr/ web adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2.Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların (büro personeli hariç), görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.

3.Sözleşme imzalamaya hak kazanan koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının boy/kilo ölçümleri Üniversitemiz Mediko Sosyal Merkezinde, ayrıca yaptırılacaktır.

4.Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.

5.Arşiv araştırması sonucu sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

6.İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler / İSTANBUL

Telefon : 0212 383 2226/ 383 2229

2795/1-1

E-mail : [email protected]

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Facebook hesabı için tıklayınız.

İnstagram hesabı için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler