,

Yıldız Teknik Üniversitesi 1 adet Sözleşmeli Avukat Alacak

2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 1(bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi  1 adet Sözleşmeli Avukat Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 1(bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İLAN NO

POZİSYON UNVANI

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

2022/4

Avukat

1

-Hukuk Fakültesinden mezun olmak

-Avukatlık ruhsatnamesi bulunmak

 

BAŞVURU ŞARTLARI
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak,
2.    Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
3.    Başvurulan pozisyon için istenen bölümden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
4.    2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türünden en az 70 almış olmak,
5.    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,
6.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1.    Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Başlama Tarihi 29.08.2022, Bitiş Tarihi 12.09.2022 mesai bitimi.
2.    Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
3.    Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
4.    Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ve imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

SIRA NO

İSTENİLEN BELGELER

AÇIKLAMA

1

Sözleşmeli Personel İş Başvuru

Formu

www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden temin edilebilecektir.

2

Mezun Belgesi

e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı.

3

2020 KPSS (B) Sonuç Belgesi

Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.

4

Avukatlık Ruhsatnamesi

Aslı veya noter onaylı sureti

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.    Başvuruların incelenmesi sonucunda ilan edilen pozisyon için istenilen nitelikleri sağlayan adaylar arasından, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
2.    Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
3.    Asıl adayın başvuru süresi içinde başvurmaması veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda yerine yedek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
1.    İlan edilen pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl aday ile yedek adayın listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2.    Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden aday hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.
3.    Arşiv araştırması sonucu sözleşme imzalamaya hak kazanan adayın atama işlemleri gerçekleştirilecektir.
4.    İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazanan adayın gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğunun tespit edilmesi ve istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda sözleşmesi yapılmış ise derhal fesih edilecek, hakkında yasal işlem yapılacak ve kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Ek Hizmet Binası Personel Daire Başkanlığı Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler / İSTANBUL
Telefon : 0212 3832260
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler