,
#KPSS #İş İlanları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel Alacak

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel Alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimleri ile ilçelerinde bulunan yerleşkelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BÜTÇESİ : MERKEZİ BÜTÇE

NİT. KOD

UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

EC01

ECZACI

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

E01

EBE

1

Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

H01

HEMŞİRE

4

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

H02

HEMŞİRE

2

Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olup, Hemşirelik hizmetlerinde çalışmış olduğunu belgelendirmek.

H03

HEMŞİRE

2

Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olup, Hemşirelik alanında en az iki yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgelemek.

H04

HEMŞİRE

1

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Üniversite hastanelerinin beyin cerrahisi ünitesinde en az beş yıl iş deneyimi olduğunu belgelendirmek.

H04

HEMŞİRE

4

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.

H05

HEMŞİRE

2

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Hemşirelik hizmetlerinde çalışmış olduğunu belgelendirmek.

H06

HEMŞİRE

2

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, hemşirelik alanında en az iki yıl deneyimi olduğunu ve Sağlık Bakanlığı onaylı Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı eğitimini aldığını belgelemek.

H07

HEMŞİRE

1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Hemşirelik alanında Devlet sağlık kurumlarında en az dört yıl deneyimi olduğunu ve Sağlık Bakanlığı onaylı bebek dostu aile sağlık elemanı unvanını aldığını belgelemek.

H08

HEMŞİRE

2

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, hemşirelik alanında en az dört yıl deneyimli olduğunu belgelemek.

H09

HEMŞİRE

2

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, hemşirelik alanında en az üç yıl deneyimi olduğunu ve Sağlık Bakanlığı onaylı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi eğitimini aldığını belgelemek.

H10

HEMŞİRE

1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Üniversite hastanelerinde hemşirelik alanında en az üç yıl çalıştığını belgelendirmek.

ST01

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

Ameliyathane hizmetleri programı önlisans mezunu olmak.

ST02

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

Anestezi programı önlisans mezunu olmak.

ST03

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Anestezi programı önlisans mezunu olup, anestezi alanında iş deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.

ST04

SAĞLIK TEKNİKERİ

3

Anestezi programı önlisans mezunu olup, Üniversite hastanelerinde anestezi alanında en az beş yıl iş deneyimi olduğunu ve önlisans mezuniyetinden sonra ilgili klinikte Anestezi cihazlarının kalibrasyon sterilizasyon ve kullanımı ile düşük akım anestezi uygulamaları eğitimini aldığını belgelemek.

ST05

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

Anestezi programı önlisans mezunu olup, Yataklı tedavi kurumlarının ameliyathanelerinde ve yoğun bakım ünitelerinde anestezi teknikeri olarak en az bir yıl çalıştığını belgelemek.

ST06

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, alanında en az iki yıl iş deneyimine sahip olduğunu ve MR çekimleri, Bilgisayarlı Tomografi, Kardiyak Tomografi, Mamografi eğitimi aldığını belgelemek.

ST07

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, alanında iş deneyimine sahip olduğunu ve otomatik enjektör eğitimi ile infüzyoon pompası, defibbilatör cihazlarının kullanılmasına ilişkin eğitimleri aldığını belgelemek.

ST08

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Perfüzyon Teknikleri önlisans mezunu olup, Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı belgesine ve kimlik kartına sahip olmak. mezuniyetinden sonra perfüzyon atölye eğitimi ve sağlık sektöründe modern yaklaşımlar eğitimini almış olmak.

RT01

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, bu alanda en az beş yıl iş deneyimine sahip olduğunu ve önlisans mezuniyetinden sonra Bilgisayarlı Tomografi ve Mamografi cihazlarını kullanabilme yeterliliğine ilişkin eğitim aldığını belgelemek.

RT02

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

2

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, alanında Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti veren kurumlarda en az iki yıl çalıştığını, mezuniyetinden sonra Uygulamalı temel MR, MR güvenliği, ileri MR uygulamaları ile girişimsel radyoloji temel eğitimi aldığını belgelemek.

L01

LABORANT

1

İlgili alanda önlisans mezunu olup, ön lisans mezuniyetinden sonra iş deneyimine sahip olduğunu ve Biyokimya otoanalizörü, Kan sayım cihazı eğitimlerini aldığını belgelemek.

DS01

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans mezunu olup, Üniversite hastanelerinde koroner anjiyografi ünitesinde en az bir yıl iş deneyimi olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hasta ve yaşlı hizmetleri kurs belgesine sahip olduğunu belgelendirmek.

DS02

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı önlisans mezunu olup, önlisans mezuniyetinden sonra Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda tıbbi sekreter olarak iş deneyimi olduğunu belgelendirmek ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı klavye, bilgisayar işletmenliği kurs belgesine sahip olduğunu belgelendirmek.

DS03

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı önlisans mezunu olup, önlisans mezuniyetinden sonra tıbbi sekreter olarak çalıştığını belgelendirmek ve Dijital arşiv, Tıbbi görüntüleme arşivleme ve iletişim sistemi eğitimlerini aldığını belgelemek.

DS04

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Psikoloji bölümü lisans mezunu olup, Kamu kurumlarında Psikoloji alanı ile ilgili iş deneyimi olduğunu ve Minnesota çok yönlü kişilik envanteri, Çocuk değerlendirme ve dikkat testleri uygulayıcı eğitimleri aldığını belgelemek.

DS05

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü önlisans mezunu olup, önlisans mezuniyetinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon kurslarını aldığını belgelemek. (NOT: Bu pozisyona yerleşen aday Üniversitemiz Veteriner Fakültesi hayvan hastanesinde çalıştırılacaktır.)

DS06

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

1

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Üniversite hastanelerinin patoloji laboratuvarında en az beş yıl iş deneyimine sahip olduğunu ve lisans mezuniyetinden sonra kemoterapi ilaçlarının hazırlanmasına ilişkin eğitim ile skopi cihazı ve kullanıcı eğitimini aldığını belgelemek.

DS07

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Odyometri programı önlisans mezunu olup, Odyometri teknikeri olarak en az bir yıl iş deneyimi olduğunu belgelemek ve Yenidoğan İşitme Tarama ABR cihazı kullanıcı eğitimi ile Sağlık Bakanlığı onaylı Yenidoğan İşitme Tarama programı uygulayıcı eğitimi belgesine sahip olduğunu belgelemek.

DS08

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Odyoloji bölümü lisans mezunu olup, Odyolog olarak iş deneyimi olduğunu belgelendirmek ve İşitsel Rehabilitasyonda Dil, Konuşma, konuşma bozuklukları ve Erken Çocukluk Eğitimi belgelerine sahip olduğunu belgelendirmek.

DS09

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı önlisans mezunu olup, Üniversite hastanelerinde girişimsel radyoloji ünitesinde en az yedi yıl iş deneyimi olduğunu belgelendirmek.

B01

BÜRO PERSONELİ

1

Meslek Liselerinin muhasebe alanından mezun olup, Büro personeli alanında en az on yıl iş deneyimi olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği kurs bitirme belgesine sahip olduğunu belgelemek.

B02

BÜRO PERSONELİ

1

Sinema-TV bölümü lisans mezunu olup, kurumsal iletişim alanında iş deneyimi olduğunu belgelendirmek ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Fotoğraf çekimi ve görsel düzenleme, dijital fotoğrafçılık programı, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, kısa film yapımına ilişkin kurs belgelerine sahip olmak.

B03

BÜRO PERSONELİ

1

Önlisans mezunu olup, en az iki yıl Maliye alanında iş deneyimi olduğunu belgelendirmek ve önlisans mezuniyetinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Usta öğretici oryantasyon kurs belgesine sahip olmak. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, bilgisayarlı muhasebe ve kişisel verilerin korunması eğitimlerini aldığını belgelemek.

B04

BÜRO PERSONELİ

1

Lisans mezunu olup, en az iki yıl büro elemanı alanında iş deneyimi olduğunu belgelendirmek ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği ve usta öğretici kurs belgesine sahip olduğunu belgelemek.

B05

BÜRO PERSONELİ

1

Lisans mezunu olup, Kamu kurum ve kuruluşlarında anaokulu usta öğretici olarak iş deneyimine sahip olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diksiyon, aile eğitimi ve çocuk bakım elemanı eğitimi aldığını belgelemek.

B06

BÜRO PERSONELİ

1

Lisans mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlarda bilgisayar programcılığı eğitmeni olarak en az bir yıl iş deneyimine sahip olduğunu ve Yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimi aldığını belgelemek.

DP01

DESTEK PERSONELİ

1

Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olup, Üniversite hastanelerinde Sağlık Turizmi alanında en az beş yıl iş deneyimi olduğunu ve Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık turizmi işletmeleri yönetimi eğitimi ile Üniversite onaylı sağlık turizmi uzmanlık eğitimi belgesine sahip olduğunu belgelendirmek.

DP02

DESTEK PERSONELİ

1

Ön lisans mezunu olup, muhasebe alanında en az üç yıl iş deneyimi olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği kurs belgesine sahip olduğunu belgelemek. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, bilgisayarlı muhasebe eğitimlerini aldığını belgelemek.

DP03

DESTEK PERSONELİ

1

Çocuk gelişimi programı önlisans mezunu olup, önlisans mezuniyetinden sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlarda usta öğretici olarak iş deneyimi olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı usta öğretici oryantasyon kursu, bilgisayar kursu belgelerine sahip olmak.

DP04

DESTEK PERSONELİ TEMİZLİK (ERKEK)

12

 • Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Devlet veya Üniversite hastanelerinden temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri yapılacaktır.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.

DP05

DESTEK PERSONELİ TEMİZLİK (KADIN)

4

 • Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Devlet veya Üniversite hastanelerinden temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri yapılacaktır.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.

DP06

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

2

 • Önlisans mezunu olmak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • SRC 1, SRC 3 ve Psikoteknik belgesi almış olmak.
 • Devlet veya Üniversite hastanelerinden Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.

KG01

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK)

9

 • Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
 • 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce düzenlenen özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak. (Kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması)
 • Devlet veya Üniversite hastanelerinden Güvenlik görevini yapmaya engel olacak (Ruhsal, fiziksel, stres altında görev yapmasına engel olabilecek kalp, vb.) sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) Erkek adayların en az 170 cm boyunda olması, ve kilosunun ise cm cinsinden boyun son iki hanesinde yazan rakamın 15’ten fazla 13’den az olmaması gerekmektedir. (Bu şarta ilişkin belge, sağlık kurumlarından alınacaktır.)
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.

KG02

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN)

5

 • Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
 • 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce düzenlenen özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak. (Kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması)
 • Devlet veya Üniversite hastanelerinden Güvenlik görevini yapmaya engel olacak (Ruhsal, fiziksel, stres altında görev yapmasına engel olabilecek kalp, vb.) sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) Bayan adayların en az 165 cm boyunda olması, ve kilosunun ise cm cinsinden boyun son iki hanesinde yazan rakamın 10’dan fazla 13’den az olmaması gerekmektedir. (Bu şarta ilişkin belge, sağlık kurumlarından alınacaktır.)
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.

T01

TEKNİSYEN

1

 • Meslek liselerinin Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı mezunu olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi kurs bitirme belgesine sahip olmak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak

T02

TEKNİSYEN

1

 • Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.
 • Lisans Mezuniyetinden sonra Medikal gaz sistemlerinin montaj, bakım ve onarımı ile Gazlı söndürme sistemlerinin; montajı, devreye alınması ve bakımı, Kalite mühendisliği ve yöneticiliği, Makine geliştirme ve uyum eğitimlerini aldığını belgelemek.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak

T03

TEKNİSYEN

1

 • Elektrik programı önlisans mezunu olmak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Elektrik teknikeri, Elektrik tesisatı ve pano monitörü, yüksek voltaj alanında en az beş yıl iş deneyimi olduğunu ve Elektrik pano montajcısı mesleki yeterlilik belgesine sahip olduğunu belgelemek.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

T04

TEKNİSYEN

1

 • Harita ve Kadastro programı önlisans mezunu olmak.
 • Önlisans mezuniyetinden sonra en az üç yıl harita teknikeri iş deneyimine sahip olduğunu ve netcad harita ve imar uygulamaları eğitimini aldığını belgelemek.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

T05

TEKNİSYEN

1

 • Meslek liselerinin haritacılık alanından mezun olmak.
 • Haritacılık alanında deneyimine sahip olduğunu ve mezuniyetinden sonra Kamu kurum ve kuruluşlarında bilgisayar destekli harita çizimi beceri geliştirme eğitimini aldığını belgelemek.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

VH01

VETERİNER HEKİM

3

 • Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Bu pozisyona atanmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Dekanlığının görevlendireceği tüm birimlerde çalışacak ve her türden hayvan ile ilgilenmek zorundadır.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

I- GENEL ŞARTLAR:
1)Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e)657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II-ÖZEL ŞARTLAR:
1-Lisans ve Önlisans mezunu olanlar için 2022,Ortaöğretim mezunu (lise ve Dengi) olanlar için ise 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.) Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir NOT : Başvuru süresi içerisinde ÖSYM tarafından 2022 yılı Ortaöğretim KPSS sonuçlarının açıklanması halinde, açıklandığı tarih itibarıyla 2020 yılı KPSS belgeleri alınmayacak olup, yerine 2022 yılı KPSS belgeleri alınacaktır.
2-Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
5-Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
6-17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.

III-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1-Müracaatlar, 17/11/2022 - 01/12/2022 tarihine kadar (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “www.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
2-Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3-Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
4-Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya eğitim, kurs belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1-KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla (Eczacı pozisyonu hariç) atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2-Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

V-İSTENEN BELGELER:
1-İş Talep Başvuru Formu (“www.yyu.edu.tr” sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.)
2-Öğrenim Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti )
3-İstenilen yıllara ait KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
4-Eğitim veya kurs belgesi istenilen pozisyonlarda istenilen eğitim belgesinin aslı ya da “aslı gibidir” onaylı sureti,
5-Çalışma belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli,
6-Adli Sicil Kaydı.
7-Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
8-2 Adet Fotoğraf
9-Kimlik Fotokopisi
İlan Başvuru Birimi: Personel Dairesi Başkanlığı
Başvuru Tarihleri: - 17/11/2022 - 01/12/2022 (mesai bitimine kadar)
Başvuru Şekli: Şahsen
Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN
Tel: 0432-486 54 22-22003
 

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler