,

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 3 Araştırmacı (Doçent) ve 19 Ar-Ge Uzmanı Alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğine istinaden 3 (üç) Araştırmacı (Doçent) ve 19 (ondokuz) Ar-Ge Uzmanı personel alımı gerçekleştirilecektir.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 3 Araştırmacı (Doçent) ve 19 Ar-Ge Uzmanı Alacak

Başkanlığa bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 3 doçent ve 19 AR-GE uzmanı alınacak.

Başvurular 15 Nisan-3 Mayıs'ta "Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No:71 Kadıköy/İstanbul" adresine elden, posta yolu veya kargo ile yapılacak.

Elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar ile 3 yıla kadar iş sözleşmesi imzalanacak. Sözleşme süresi sona eren personelin sözleşmeleri, performans değerlendirmesi dikkate alınarak ve esaslı nedene dayalı olarak her seferinde 3 yıla kadar yenilenebilecek.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

ARAŞTIRMACI (DOÇENT) VE AR-GE UZMANI PERSONEL ALIMI İLANI

Başkanlığımıza bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı. İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi ve 16/11/2022 tarihli ve 32015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğine istinaden 3 (üç) Araştırmacı (Doçent) ve 19 (ondokuz) Ar-Ge Uzmanı personel alımı gerçekleştirilecektir.

Kadro Unvanı

Adet

Aranılan Nitelikler

Araştırmacı (Doçent)

1

 1. Fen Bilimleri ve Matematik temel alanında Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyoloji Bilim Alanı, Sağlık Bilimleri Temel Alanında Tıbbi Biyoloji veya Tıbbi Genetik Bilim alanlarının herhangi birinden Doçent unvanına sahip olmak.
 2. Kanser Biyolojisi ve kanser genetiği alanında çalışmalar yapmış olmak.
 3. Tercihen En az 5 (beş) yıl kamu deneyimi olmak.
 4. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.

Araştırmacı (Doçent)

1

 1. Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Biyomühendislik veya Biyoinformatik bilim alanlarında veya Biyoinformatik, Genetik, Moleküler Biyoloji anahtar kelimelerinden herhangi birinden Doçent Unvanına sahip olmak.
 2. Tercihen genom ve biyoinformatik çalışmaları alanında akademik deneyimi bulunmak.
 3. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 4. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.

Araştırmacı (Doçent)

1

 1. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Tıp Mühendisliği veya Biyomühendislik alanlarının herhangi birinden Doçent unvanına sahip olmak.
 2. Tercihen Ulusal veya Uluslararası fonlarca desteklenmiş yapay zekâ alanındaki projelerde proje yurutücülugu yapmış/yapıyor olmak ve yapay zekâ alanında en az 1 adet Q1 (WOS) indexli yayına sahip olmak.
 3. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 4. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.

Ar-Ge

Uzmanı

2

 1. Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumlan Yönetimi, Hastane ve Sağlık Kurumlan Yönetimi, Sağlık Kurumlan Yöneticiliği, Sağlık Kurumlan İşletmeciliği, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlık Hizmetleri Organizasyonu, Sağlık Hizmetleri Araştırmaları ve Politikası, Sağlık Politikaları, Sağlık Politikaları ve Yönetimi Doktora programları ile bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki Doktora programlarından mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. Tercihen sağlık yönetimi alanında yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.
 3. Tercihen ulusal veya uluslararası fonlarca desteklenmiş sağlık yönetimi alanıyla ilgili projelerde yurutucu/araştırmacı olarak görev yapmış veya yapıyor olmak.
 4. Tercihen Web of Science kapsamındaki endeksler ile Uluslararası alan endekslerinde (ISI Database'e giren ilgili indeksler veya SCOPUS) taranan dergilerde sağlık yönetimi alanında yayın yapmış olmak.
 5. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.

Ar-Ge

Uzmanı

3

 1. Mühendislik, Fen Bilimleri, Eczacılık, Tıbbi Bilimler veya Veterinerlik alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. Tercihen kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitede ve/veya özel sektör bünyesinde yürütülen; beşerî aşı, ilaç, tanı kiti, biyomalzeme, tıbbi cihaz vb. sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projelerde veya süreçlerde görev almış olmak.
 3. Tercihen Teknoparklarda ve/veya Teknoloji Transfer Ofislerinde görev almış olmak veya girişimcilik tecrübesi bulunmak.
 4. YDS’denen az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 5. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.) (Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.

Ar-Ge

Uzmanı

2

 1. Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen Bilimleri, Eczacılık, Sağlık ve/veya Veterinerlik alanlarının herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. Tercihen Teknoparklarda ve/veya Teknoloji Transfer Ofislerinde görev almış olmak veya girişimcilik tecrübesi bulunmak.
 3. YDS’denen az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 4. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.) (Doktora mezunlan için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.

Ar-Ge

Uzmanı

2

 1. Tıp Fakültesi» Temel Onkoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi 1 Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoinformatik veya Biyokimya bölümlerinin herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. Tercihen kanser biyolojisi veya kanser genetiği alanlarında çalışma ve yayınları ve/veya ulusal veya uluslararası destekli bir bilimsel projede yer almış olmak.
 3. Tercihen yurtdışı deneyimi olmak.
 4. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDÎL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 5. En az 3 (üç) yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.) (Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 6. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday Ankara İlinde çalıştırılacaktır.

Ar-Ge

Uzmanı

3

 1. .Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyoenformatik ve Genetik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği veya Eczacılık vb. benzeri bölümlerinin herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak.
 2. .Tercihen Ulusal veya Uluslararası fonlarca desteklenmiş ilgili alanlardaki projelerde görev yapmış olmak veya yapıyor olmak.
 3. .Tercihen SCOPUS veri tabanında taranan dergilerde ilgili alanında yayın yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmaları sunmak.
 4. .YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDÎL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 5. . En az 3 (üç) yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 6. . Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday Ankara İlinde çalıştırılacaktır.

Ar-Ge Uzmanı

2

 1. Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Eiektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Biyomcdikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği veya Biyomühendislik bölümlerinin herhangi birinden Doktora mezuniyet derecesine sahip olmak.

2,Tercihen Ulusal veya Uluslararası fonlarca desteklenmiş yapay zeka alanındaki projelerde görev yapmış yada yapıyor olmak veya SCOPUS veri tabanında taranan dergilerde yapay zeka alanında yayın yapmış olmak.

 1. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 2. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.

Ar-Ge

Uzmanı

5

 1. Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Eiektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği veya Biyomühendislik bölümlerinden herhangi birinden en az tezli Yüksek Lisans mezuniyet derecesine sahip olmak veya Tıp Fakültesi Mezunu olmak.
 1. Tercihen Ulusal veya Uluslararası fonlarca desteklenmiş yapay zeka alanındaki projelerde görev yapmış veya yapıyor olmak veya SCOPUS veri tabanında taranan dergilerde yapay zeka alanında yayın yapmış olmak.
 2. YDS’den en az 70 (yetmiş) İngilizce dil puanı almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 3. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. Doktora mezunları için tecrübe şartı aranmayacaktır.)
 4. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul İlinde çalıştırılacaktır.
 1. GENEL ŞARTLAR
 1. .Türk vatandaşı olmak,
 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 3. Askerlik durumu itibariyle;
 1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 2. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 3. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 1. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmamak.
 2. Yabancı uyruklu Ar-Ge Uzmanları için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 5. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.
 1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHLERİ

Başvurular 15.04.2024-03.05.2024 tarihleri arasında şalisen aşağıda belirtilen adrese elden, posta yolu veya kargo ile aşağıdaki adrese yapılacaktır. Elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağrıImayacaktır. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar sözlü sınava alınmayacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Posta yolu veya kargo ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Başkanlığımız sorumlu olmayacaktır.

Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava cağırılmayacaktır. Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan en fazla bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru adresi: Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No: 71 Kadıköy / İSTANBUL

 1. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 1. İş Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) fotoğraflı ve imzalı aslı, (Ek-l)
 2. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora diplomasının veya Doçentlik belgesinin aslı veya noter veya okul tarafından onaylı Örneği veya E- Devlet Kapısından alınan mezuniyet belgesi. (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)
 3. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (YDS ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği veya E- Devlet Kapısından alınan yabancı dil sonuç belgesi ya da Başkanlıkça tasdikli örneği. ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodunun bulunması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)
 4. En az 3 (üç) yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesini E- Devlet Kapısından alınacak barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. (Araştırmacı (Doçent) ve Doktora mezunları için bu şart aranmayacaktır.)
 5. Araştırmacı (Doçent) kadrosuna başvuru yapacak adaylar Ek-2’de yer alan makale, fikri sınai mülkiyet haklan ve araştırma projelerini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan belgeleri ibraz edecektir. Kanıtlayım belgeler, EK-2’de yer alan bölüm ve alt bölümler gözetilerek .pdf uzantılı elektronik dosya halinde sunulmalıdır. Hazırlanacak elektronik dosya; taşınabilir disk&CD ile Başkanlığımızın posta adresine ve [email protected].gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir,
 6. Yabancı uyruklu Ar-Ge Uzmanı olarak başvurulması durumunda çalışma iznini gösterir belge.
 7. Adli Sicil Belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)
 8. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (E- Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)
 9. Görevini devamlı yapmasına engel bir durumunun olmadığına ilişkin yazılı beyanı.
 10. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) Sonuç Belgesi. (ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodunun bulunması gerekmektedir. Araştırmacı (Doçent) kadrosuna başvuru yapacak adaylar için bu şart aranmayacaktır.)
 11. Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyanı.
 12. Özgeçmiş (CV).
 13. İlanda varsa belirtilen deneyim, sertifika, eğitim, tez çalışması, akademik çalışma vb. diğer belgeler.
 1. BAŞVURU SIRALAMASI VE DEĞERLENDİRME

Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri, ilan edilen tarihe kadar teslim eden adayların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

 1. Ar-Ge Uzmanı kadrosu için başvuru sıralaması ve değerlendirme: Başvuru yapılan kadro/pozisyon bazında değerlendirme; ALES Sonucunun %50’si (minimum 65 puan) + Lisans Genel Not Ortalamasının %20'si + Yabancı Dil Sınav Sonucunun %30’una göre hesaplanan puanlandırmaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Doktoralı veya tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimlik bölümlerinden ve/veya alanlardan mezun olan adaylar ile eğitimini yurt dışında tamamlayan adayların (diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış), ALES sonuç belgesini ibraz etmemesi halinde değerlendirme puanının hesaplanmasında ALES puanı 65 olarak kabul edilecektir. Puan sıralamasına göre her bir kadro unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adaylar belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
 2. Araştırmacı (Doçent) kadrosu için başvuru sıralaması ve değerlendirme: Ek-2’de yer alan TÜSEB Araştırmacı (Doçent) puan kriterleri esas alınarak puanlanacaktır. Puan sıralamasına göre her bir kadro unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adaylar belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
 1. SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
 1. Değerlendirme sonucunda nihai listede yer alan adaylara sözlü sınav yapılacaktır.
 2. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihi ve yeri Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Duyurular ve Kurumsal/İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacak ve ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 3. Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayım belgeleri ilan edilen tarihe kadar teslim eden adayların evrakları, Başkanlığımızca değerlendirilerek şartları tutan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
 4. Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte sözlü sınav için hazır olmaları gerekmektedir. Sınav tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. (Rapor vb. mazeretler kabul edilmeyecektir.)

V. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

 1. Tüm pozisyona başvuran adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınavın değerlendirilmesinde, adayın mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerilerini içeren konulardan yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adaylara, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan)
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)
 5. Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

konularından sorulan sorular esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilecektir. (Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınmış olması şarttır.)

 1. Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek başarılı olan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Duyurular ve Kurumsal/lnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.
 1. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 1. DİĞER HUSUSLAR
 1. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
 2. İlan edilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan ve sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
 3. Yerleştirme sonucu, atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 4. Her aday yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 5. Adayların, belirtilen son başvuru tarihi itibariyle meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve Özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
 6. Adaylar ile 3 (üç) yıla kadar iş sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşme süreleri sona eren personelin sözleşmeleri, performans değerlendirmesi dikkate alınarak ve esaslı nedene dayalı olarak her seferinde 3 (üç) yıla kadar yenilenebilecektir. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. İş sözleşmelerine, personelin üstleneceği görevin niteliğine göre, sır saklama yükümlülüğü, belirli bir süreyle çalışma zorunluluğu ve/veya sadakat borcuna aykırı davranması hâlinde cezai şart ödeyeceğine dair hükümler konulabilir.
 7. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 8. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

lO.Başkanlığımızın farklı illerde yeni hizmet birimleri açılması, mevcut hizmet birimin kapatılması, işin veya işyerinin gerektirdiği hallerde mümkün olduğunca personelin özlük hakları da dikkate alınarak görev yerini değiştirilebilir ya da geçici olarak görevlendirebilir.

 1. Göreve başlayan Araştırmacı (Doçent) personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28’inci maddesi uyarınca 22/12/2021 tarihli ve 4955 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Araştırmacının (Doçent), memur emsali olarak belirlenen Bakanlık Müşaviri pozisyonu için %95’i ücret ödenecektir. Ar-Ge Uzmanı (Doktora/Yüksek Lisans Derecesine Sahip) personele ise, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28’inci maddesi uyarınca 22/12/2021 tarihli ve 4955 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ar-Ge Uzmanının memur emsali olarak belirlenen Adalet Uzmanı pozisyonu için Doktora mezuniyeti olan personele %100’ü, Yüksek Lisans mezuniyeti olan personele ise %85’i ücret ödenecektir. (Mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere ödenecektir.)
 2. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı 9’uncu maddesine göre, Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi sözleşmeleri fesihedilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (ücret ve benzeri) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Adres: Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: 0 (216) 547 26 00 (Dahili:26 08)

Son üç ay
içerisinde
çekilmiş
fotoğraf

 

İŞ BAŞVURU FORMU

 

EK-1

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞINA

..../.. .72024 tarihinde duyurusu yapılan .......................................... Referans      Kodlu ilan için

Başkanlığınızda Araştırmacı (Doçent) / Ar-Ge Uzmanı olarak çalışmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.......... /..../2024

İMZA

s 5 E S - 2

T.C. Kimlik No

 

Doğum Tarihi

.... /...... /........

Adı

 

Doğum Yeri

 

Soyadı

 

Nüfusa Kayıtlı İl/İlçe

 

Baba Adı

 

Cinsiyeti

 

Anne Adı

1

Askerlik Durumu

 

.Ş t

ÖD

■= e

Sabit Tel

 

Adayın Tebligat Adresi

 

Cep Tel

 

E-Posta Adresi

 

S

s

> s e

te

E ’n

<□

>öü

c

En Son Bitirdiği Okul

 

Bölüm

 

Mezuniyet Tarihi

 

Bildiği Bilgisayar Programlama Dilleri

 

Yabancı Dil Bilgisi

Sınav Ac

Sınav Ta

Sınav Pu

lı :.............................................................................

rihi ..........................................................................

anı :...........................................................................

 

 

Akademik Personel ve

Lisansüstü Eğitimi

Giriş Sınavı (ALES)

Sınav Tarihi                :...................................................................

Sınav Puanı ve Türü :......................................................................

a M S 5

*

Halen Çalıştığı Kurum Adı Görevi ve Sicil Numarası (Halen çalışmakta olan adaylar dolduracaktır.)

 

Daha Önce Çalıştığı Kurum Adı Görev ve Ünvanı Ayrılış Sebebi ve Tarihi

(Daha önce devlet memuru olarak çalışıp görevinden ayrılan adaylar

dolduracaktır.)

 

— cu 4> s ‘2® ÖD

a £

Mecburi Hizmetinin Bulunup Bulunmadığı

Varsa Yükümlü Bulunulan Kurum

Sebebi ve Süresi

 

 

Formu İnceleyen Görevlinin:

Adı Soyadı:

Görevi :

Tarih-İmza:

Aday Sıra Numarası:

Bu başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.

Sözlü sınava kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma adresimdeki değişikliği hemen bildirmediğim taktirde hiçbir hak talep etmeyeceğimi arz ederim.

İmza

                   

EK- 2 TÜSEB ARAŞTIRMACI (Doçent) KADROSU İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME PUAN TABLOSU

I. MAKALE

Çok yazarlı yayın ve faaliyetlerde katkı oranlarının hesaplanmasında ortak çalışmalar için puan dağılımı tablosu kullanılır (Bkz. Açıklamalar)

PUAN

a-1) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale (Q1 olarak taranan dergide)

Qi

25

a-2) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

(Q2 olarak taranan dergide)

Q2

20

a-3) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

(Q3 olarak taranan dergide)

Q3

15

b) ESCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale (Q4 olarak taranan dergide)

Q4

10

c) a ve b bentlerinde belirtilen dergiler dışında ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale

5

2. FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Başvurulan doçentlik enstitünün bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan tescil işlemleri tamamlanmış

PUAN

a) Uluslararası patent

30

b) Ulusal patent (incelemeli)

20

3. ARAŞTIRMA PROJELERİ

PUAN

a) Başarı ile tamamlanmış AB çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/alt koordinatör/yürütiicü olmak

50

b) Başarı ile tamamlanmış AB çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak

30

c) Başarı ile tamamlanmış a ve b bentleri dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırına projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak

25

d) Başarı ile tamamlanmış a ve b bentleri dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) araştırmacı/danışman olmak

15

f) Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri hariç diğer ulusal Ar-Ge projelerinde yurutucu olmak

25

g) Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri hariç diğer ulusal Ar-Ge projelerinde araştırmacı/danışman olmak

10

AÇIKLAMALAR:

 1. Makale, kitap ve bilimsel toplantı faaliyeti çalışmalarının puanlanmasında, başvuru sahibinin yazar sıralamasındaki sırasına bakılmaksızın aşağıda belirtilen “k” katsayısı ile ilgili değerlendirme puanı çarpılarak başvuru sahibinin bahsi geçen makaleden aldığı puan belirlenir:

“k” katsayısının değeri

Kişi sayısı

“k” katsayısı

1

1

2

0,8

3

0,6

4

0,5

5 veya daha fazla

1/ (kişi sayısı)

Burada özel bir durum olarak lisans ve lisansüstü öğrencileri ile yapılan makale, kitap ve bilimsel toplantı faaliyeti çalışmalarında aşağıdaki durumlar dikkate alınır:

 • Sadece danışman ve öğrencinin yer aldığı 2 isimli makalelerde iki yazar için de “k” katsayısı 1 olarak alınır.
 • Sadece danışman, danışman ve öğrencinin yer aldığı 3 isimli makalelerde danışman ve öğrenci için “k” katsayısı 1 olarak, eş danışman için ise “k” katsayısı 0,8 olarak alınır.
 1. Patent/faydalı model kalemlerinde puanlar kişi sayısına bölünür.

Q kategorisi

 1. SCI, SCI~Expanded, SSCI veya AHCI tarafından taranan bilimsel dergilerin değerlendirme kategorilerindeki “çeyrek” dilimini ifade eder (Q1 en yüksek ve Q4 en düşük kategori)
 2. Yayının, yayımlandığı tarihte ilgili dergi hangi çeyrekte yer alıyorsa değerlendirme, o “Q” değerine göre yapılır.
 3. Derginin yayının çıktığı yıla ait Q değeri yoksa mevcut olan ilk “Q” değeri üzerinden değerlendirme yapılır.
 4. Son yıldaki yayınlar derginin mevcut olan son “Q” değeri üzerinden değerlendirilir.
 5. Eğer dergi birden fazla alan kategorisinde yer alıyor ise, yayın yılındaki yüksek “Q” değeri üzerinden değerlendirme yapılır.
 6. SCI, SCI-Exp., SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerin, WoS tarafından kullanılan veri tabanı “Journal Citation Report” ve/veya “SCOPUS” tarafından kullanılan veri tabanı, “Scimago”a göre hangi çeyrekte oldukları belirlenir.
 1. WoS tarafından kullanılan veri tabanı kapsamındaki dergilerin hangi “Q” diliminde olduğunun  belirlenmesinde                                    izlenecek                              yol                            için;

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJounıalHomeAction.action?vear=&edit ion=&journal=# linkine girerek gelen sayfaya dergi adını yazınız ve enter tuşuna basınız.

 1. Scopus tarafından kullanılan veri tabanı kapsamındaki dergilerin hangi “Q” diliminde olduğunun belirlenmesinde izlenecek yol için; http://www.scimagojr.com/journalrank.php?order=sjr&ord=asc linkine girerek gelen sayfaya dergi adını yazınız ve enter tuşuna basınız.

Kısaltmalar

 1. AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.
 2. Ar-Ge : Araştırma ve Geliştirme
 3. SCI : Science Citation Index
 4. SCI—E : Science Citation Index-Expanded
 5. Scopus : Geniş, hakem denetimli literatür özet ve atıf veri tabanı
 6. SSCI : Social Sciences Citation Index
Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler